«Kunnskap for framtida»

Forskningsgrupper ved RLK

Instituttets ansatte er knyttet til flere forskningsgrupper, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Du kan lese mer om den enkeltes tilknytting på de ansattes egne sider. På denne siden gir vi informasjon om forskergrupper som er forankret lokalt ved insituttet. Siden er under utvikling.

Forskergruppe i filosofi
Forskergruppen i filosofi startet opp i Januar 2017. Gruppens hensikt er å være en plattform for filosofisk arbeid ved Høgskolen i Volda.  Særlige satsningsområder er vitenskapsteori og filosofi og det gode liv. Det vitenskapsteoretiske arbeidet er rettet mot grunnlagsproblemstillinger innenfor høgskolens øvrige fagområder. Det gode liv som problemstilling fokuserer på filosofien som praksis.

Gruppens medlemmer har interesser som inkluderer natur, menneskesyn, vitenskapens grunnlagsproblemer, metafysikk, sammenlignende filosofi, og religionsfilosofi.

Gruppen danner et grunnlag for forskningssamarbeid og ulike former for akademiske aktiviteter innen emneområdet filosofi. Dette inkluderer framlegg av egne tekster, en kollegial lesegruppe som leser originalverk i filosofi, konferanser og publikasjoner, og popularisering i ulike fora.

Konstituerende medlemmer er Jonas Gamborg Lillebø, Knut-Willy Sæther, og Mathias Nygaard (ansv.). I tillegg har gruppen medlemmer fra andre avdelinger ved høgskolen.