«Kunnskap for framtida»

Påmelding

Påmeldinga er no avslutta. Om du har eit sterkt ynskje om å delta på konferansa og ikkje har meldt deg på, so send ein e-post til oddht@hivolda.no. Merk at du ikkje er påmeldt konferansa før du har fått det bekrefta frå oss.