«Kunnskap for framtida»

FoU-grupper

Som ei følgje av at vi la inn FOU-gruppe 11, valde mange deltakarar denne gruppa. Dermed kan vi ikkje setja i gang alle dei 10 FOU-gruppene som var forespegla. Men vi trur og håpar at alle er nøgde med gruppa dei enda på. I år kjem vi ikkje til å samle inn abstrakt på førehand. Dermed oppmodar vi den enkelte om å førebu ein presentasjon angåande sitt FOU-arbeid. Denne presentasjonen vert så utgangspunktet for ein diskusjon. Der er ikkje videokanon på alle romma, så vi anbefalar folk å utelate bruk av powerpoint. Om den enkelte vil det, så kan ein sjølv sende ut eit abstrakt til dei andre som er på FOU-gruppa si. Vi anbefaler kvar gruppe å velje ein ordstyrar, som også passer på tida, slik at alle deltakarane på kvar FOU-gruppe får tid til sin presentasjon. Merk at dette gjeld dei som er på FOU-gruppe A, B, C, D og E. FOU-gruppe 11 (den nye rammeplanen / den nye grunnskulelærarutdanninga) køyrer sitt eige løp.

Gruppe A: Matematikkfaglege sider ved utdanning av lærarar
Dag Torvanger
Heidi Dahl
Per Gunnar Flø
Runar Ile
Gjert-Anders Askevold

Gruppe B: Forhold mellom teori- og praksisopplæring
Knut Ole Lysø
Grethe Vogt
Beate Lode
Marit Johnsen-Høines
Øyvind Halse
Eskild Narum

Gruppe C: Kva er lærarkompetanse i matematikk
Geir Martinussen
Helga Tellefsen
Ma Li
Ole Einar Torkildsen
Torgeir Onstad
Kristin Hinna

Gruppe D: Matematikk i barnehagen
Leif Bjørn Skorpen
Line Rønning Føsker
Trude Fosse
Camilla Rodal
Wenche Rolandsen

Gruppe E: Ny teknologi i undervising og læring i matematikkfaget
Jon Henjum
Siren Vardøy
Joanna Bauer
Cristoph Kirfel
Bjarte Rom

Gruppe 11: Grunnskulelærarutdanninga, diskusjon om ny rammeplan
Frode Rønning
Hilde Opsal
Frode Opsvik
Magni Hope Lossius
Gry Anette Tuset
Vetle Rohde
Inger Elin Lilland
Marianne Maugesten
Reinert Rinvold
Trond Stølen Gustavsen
Per Arne Birkeland
Ellen Konstanse Hovik
Ida Heiberg Solem
Bjørn Smestad
Gert Monstad Hana
Monica Nordbakke
Arne Hole
Geir Botten
Anita Valenta
Ole Enge
Elise Klaveness
Lisbet Karlsen
Jon Walstad
Olav Lynge
Mats Moberg
Arne Kåre Topphol
Bente Sollid