«Kunnskap for framtida»

Pris

Konferanseavgifta vert på 2000 kroner, og denne skal betalast ved utsjekking. Vi har avtalt med hotellet at dei som vil ha tilsendt faktura kan få det, og det må avtalast seinast i resepsjonen ved innsjekking. Merk at det truleg vert ei fakturaavgift på kvar faktura, så om det er fleire frå kvar institusjon som vil ha tilsendt faktura, er det greit om hotellet vert gjort merksame på at dei sender ein felles faktura.  

Denne prisen inkluderer mellom anna kost og losji frå måndag til torsdag (tre overnattingar, fire lunsjar, tre middagar og tre frukostar).