«Kunnskap for framtida»

Master GLU 1-7 og 5-10

På denne sida vil du finne mykje informasjon om master i grunnskulelærarutdanning 1-7 og 5-10.

Semesterplanar for studieåret 2017/2018: 1MAGLU - kjem seinare

Studiemodell finn du i studieplanen her: 1-7 og 5-10 

Praktisk informasjon om studiet finn du her (vert lagt ut seinare).

Sjekk gjerne også ut sida gluvolda om du lurer på noko.