«Kunnskap for framtida»

Tilsette ved seksjonen

Fondevik, Birgitte | Førstelektor | V-card Info
Hamre, Pål | Førsteamanuensis | V-card Info
Holmen, Sofie Emilie | Høgskulelektor | V-card Info
Nordal, Anne Liv Steinsvik | Førstelektor | V-card Info
Rogne, Wenke Mork | Førsteamanuensis | V-card Info
Sjøhelle, Kristin Kibsgaard | Førsteamanuensis | V-card Info