«Kunnskap for framtida»

Tilsette ved engelskseksjonen

Bruheim, Åsa Sundnes | Høgskulelektor | V-card Info
Jensen, Vibeke | Førsteamanuensis | V-card Info
McCann, Catherine Elizabeth | Høgskulelektor | V-card Info
Myklebost, Svenn-Arve | Førsteamanuensis | V-card Info
Myskja, Kjetil Arve | Førstelektor | V-card Info
Saunders, Timothy Andrew | Førsteamanuensis | V-card Info
Tønnessen, Alf Tomas | Førsteamanuensis | V-card Info