«Kunnskap for framtida»

Skrifter frå Forskingssenter for skriftkultur

Bok       Nkr

1.          150,-         Det norske Folkesprogs Grammatik (Ivar Aasen) Ved Terje Aarset
             
200,-         (innbunden)

2.          100,-         Forteljingar om Ivar Aasen
(Geir Hjorthol)  NB! UTSELD!

3.          150,-         Norsk Navnebog
(Ivar Aasen) Ved Terje Aarset/ Kristoffer Kruken
            
200,-         (innbunden)

4.          150,-         Language Contact and Language Conflict
(Unn Røyneland)

5.          100,-         Ny-Noreg møter Svensk-Finland
(Stephen J. Walton)  NB! UTSELD!

6.          150,-         Ivar Aasen`s Logic of Nation (J.Peter Burgess)  NB! UTSELD!


7.          100,-         Litt laust, mest fast (Stephen J. Walton)  NB! UTSELD!

8.          150,-         Nasjonsbygging og modernisering
(Jostein Nerbøvik)  NB! UTSELD!

9.          100,-         Aviser på nynorsk
(Øystein Sande)  NB! UTSELD!

10.        100,-         Fortida i notida
(Svein Ivar Angell)  NB! UTSELD!

11.        100,-         Den europeiske identiteten
(Angell, Burgess, Stråth)  NB! UTSELD!

12.        150,-         Målkvinner før 1900 (Eli Bjørhusdal)  


13.        150,-        
Tru og patriotisme (Aase Norunn Digernes)  NB! UTSELD!

14.        150,-         Elites, Language and the Politics of Identity
(Gregg Bucken-Knapp)
             
200,-         (innbunden)

15.        150,-         Purt og reint (Sandøy, Brodersen, Brunstad)

16.        100,-         Skriftkultur
(Berge, Gedde Dahl, Walton)  NB! UTSELD!

17.        150,-         Mellom sann skrift og mytisk røynd
(Granaas, Hjorthol, Simonhjell)

18.        150,-         Melankolske klassereiser (Kari Garshol Welle)

19.        150,-         Noregs Boklag - ei forlagssoge
(Aud Skipenes)

20.        150,-         Spisse tenner i mjukt skinn (Bjørg Angvik)  NB! UTSELD!

21.        150,-         Språket i teatret og teatret i språket (Gunhild Hovden Kvangarsnes)

22.        150,-         Ragnar Hovland - brot og kontinuitet (Ragnar Didrik Osdal)

23.        150,-         Demokratisk prøverom (Gudrun Kløve Juuhl)

24.        150,-         Eit nynorsk «gaeltacht» på Vestlandet? (Bjørg Nesje Nybø)

25.        150,-         Det jordiske i Olav Aukrusts idédiktarunivers (Hilde Kathrine Thomassen)

26.        150,-         Språk og identitet. SPRITT ÖSTERUT

27.        150,-         Med nynorsk på leselista (Hjalmar Eiksund)

28.        150,-          Forvirring eller frigjering? (Anders Aanes)

29.        150,-          Viljen til språk - Vilje til forskning (Marit Wadsten)

 


Tinging

Bøkene kan tingast ved å nytte skjemaet nedanfor, eller send ein e-post til: ror@hivolda.no. I tillegg er det mogleg å tinge på tlf.nr. 70 07 50 16, eller
pr. post til: Forskingssenter for skriftkultur, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 VOLDA. 
                                                                          

Namn:
Adresse:
Postnummer:
Poststad:
E-post:
Telefonnr:

Kor mange? Ver vennleg å fylle inn boknummer og tittel, sjå tabellen over