«Kunnskap for framtida»

DET OPNE SPRÅKET

Prosjektet var eit tverrfagleg samarbeidsprosjekt med internasjonalt perspektiv.

Hovudmålet med prosjektet var å skape og formidle ny kunnskap om korleis språket blir brukt til å fremje kulturendringar, og om korleis kulturendringar nedfeller seg i språket.

Den sentrale delen av prosjektet var å skrive historia til nynorsk skriftkultur frå 1700-talet til i dag. Tre doktorgradsstipendiatar var knytte til prosjektet:

Aase Norunn Digernes, Jens Johan Hyvik og Oddmund L. Hoel.

Prosjektleiar var Stephen J. Walton.

Søknad

Program frå seminaret HALVOPE 18. februar 2005