«Kunnskap for framtida»

Utveksling

I grunnskulelærarutdanningane kan du i åttande semester velje å studere i utlandet. HVO har mange aktuelle samarbeidspartar, oversikt over partneruniversitet finner du her:

 Nyheitsbrev om internasjonalisering i lærarutdanningane

Les elles meir om utveksling på sidene til internasjonalt kontor ved HVO.