«Kunnskap for framtida»

Informasjon om praksis i GLU

Velkommen til sida med informasjon om praksis i grunnskulelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda.

På denne sida er det lagt ut viktig informasjon og lenker som er nyttig for praksisskulene. Mesteparten av informasjonen finn de i praksisheftet for grunnskulelærarutdanningane. Praksisheftet for studieåret 2016/2017 finn de her.

Evalueringsskjema til bruk i praksis
Evalueringsskjemaa som praksislærarar nyttar finn de i tabellen under:

  Midtvegsvurdering Sluttvurdering
1 GLU  Last ned: Word      Open Office  Last ned: Word      Open Office
2 GLU  Last ned: Word      Open Office  Last ned: Word      Open Office
3 GLU  Last ned: Word      Open Office  Last ned: Word      Open Office
4 GLU  Last ned: Ikkje aktuelt  Last ned: Word      Open Office

Teieplikt for studentane
I samsvar med Opplæringslova § 15-1, med tilvising til Forvaltningslova § 13, har studentar som er i praksis, teieplikt på line med dei tilsette. Sjå avtrykk av desse paragrafane i "Fråsegn om teieplikt". Alle studentar i GLU skal skrive under på denne fråsegna fyrste dag i praksis.  Underskriva fråsegn skal leggast i praksismappa til studenten.

Ulike skjema og lenker:

Varsel om fare for ikkje stått i Praksis
Fråsegn om teieplikt
Skjema for reiserekning (elektronisk utfylling)
Udir.no Vurdering for læring

Oversikt over praksisskulane:

Skule Kommune Type
Einedalen skule Herøy Barneskule
Austefjord skule Volda Barne- og   ungdomsskule
Bratteberg skule Volda Barneskule
Folkestad skule Volda Barne- og   ungdomsskule
Gursken oppvekstsenter Sande Barne- og   ungdomsskule
Lerstad skule Ålesund Barneskule
Sæbø skule Ørsta Barne- og   ungdomsskule
Vartdal skule Ørsta Barne- og   ungdomsskule
Velle skule Ørsta Barneskule
Vikemarka skule Ørsta Barneskule
Volda Ungdomsskule Volda Ungdomsskule
Ørsta Ungdomsskule Ørsta Ungdomsskule
Øyra skule Volda Barneskule