«Kunnskap for framtida»

Informasjon om GLU

På denne sida vert det lagt ut ein del felles informasjon for alle som har tilknytting til grunnskulelærarutdanningane ved Høgskulen i Volda.

 

SEMESTERPLANAR FOR STUDIEÅRET 2016/2017

Merk at det kan kome endringar!

1GLU
2GLU
3GLU
3GLU-deltid

PRAKSISPLAN
Her ligg oversikt over møtetidspunkt og praksisperiodar. Merk at studentar må rekne med å vere med på delar av praksislærarmøta. 

PRAKSISHEFTE

INFORMASJONSHEFTE GLU