«Kunnskap for framtida»

Forsking

 Mange tilsette ved avdelinga har arbeidd med større forskings- og fagutviklingsprosjekt, og dei har produsert mykje skriftleg materiale i form av artiklar i tids­skrift, lærebøker, bidrag til lærebøker og førelesingar i inn og utland. Avdelinga har og eit eige forskingssenter for skriftkultur som vart etablert i 2013.  

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning

Gå til Høgskulen i Volda si side om forsking