«Kunnskap for framtida»

Styret

Leiar:                 Tor Arne Haugen, Høgskulen i Volda

Styremedlem: Hans-Olav Enger, Universitetet i Oslo

Styremedlem: Nina Gram Garmann, Høgskulen i Oslo og Akershus

Styremedlem: Urd Vindenes, Universitetet i Oslo