«Kunnskap for framtida»

Kognitivt sommarseminar

2018    

 Kognitivt sommarseminar 2018, Oslo

2016 - 13.-14. juni      

 Kognitivt sommarseminar 2016, Universitetet i   Bergen. Meir informasjon 

2014 - 20.-21. juni

 Kognitivt sommerseminar 2014, Universitetet i   Tromsø. Meir informasjon

2012 - 10.-11. juni

 Kognitivt sommerseminar 2012. Norsk   Videnskaps-Akademi, Oslo. Meir informasjon - Bilete 

2010 - 3.-4. juni

 Kognitivt sommerseminar i Bergen. Meir informasjon

2009 - 17.-18. juni

 Kognitivt sommerseminar 2009, Høgskolen i   Hedmark.  Lysarka frå seminaret

2008

 Kognitivt sommerseminar 2008, Universitetet i   Tromsø

2007

 Kognitivt sommerseminar 2007, Universitetet i   Oslo

2006

 Kognitivt sommarseminar 2006, Universitetet i   Bergen

Kognitivt sommarseminar 2016

I 2016 blei Kognitivt sommerseminar arrangert på Universitetet i Bergen. I tilstellingskomiteen sat Torodd Kinn, Øivin Andersen, Claudia F. Hegrenæs, Christian Langerfeld, Helga Mannsåker, Ludmila I. Torlakova og Stephanie H. Wold.


Kognitivt sommerseminar 2014

Kognitivt sommerseminar 2014 ble arrangert på Universitetet i Tromsø. Her er arrangementskomiteen. Tom Egan (styremedlem), Nina Gram Garmann (leder), Laura Janda (arrangementsansvarlig) og Tore Nesset (styremedlem).


Kognitivt sommerseminar 2012

Kognitivt sommerseminar 2012 ble arrangert på Vitenskapsakademiet, i samarbeid med UiO og UiT. Her er arrangementskomiteen. Bak fra venstre Guro Fløgstad (leder), Hanne Eckhoff (leder), Laura Janda (medorganisator), Tore Nesset (medorganisator), Stephen Dickey (invitert taler), Anastasia Makarova (medorganisator), Anna Endresen (medorganisator), Julia Kuznetsova (medorganisator), Mark Turner (invitert taler).

Kognitivt sommerseminar 2008

Norkog ble grunnlagt på kognitivt sommerseminar ved Universitetet i Tromsø i 2008. Fra 2008-2012 besto styret av fra venstre Guro Fløgstad, Hanne Eckhoff og Thomas Egan.