«Kunnskap for framtida»

Kvalitet i opplæringa


Kvalitet i opplæringa - om tilpassa opplæring


Hovudmålet med prosjektet er å få større kunnskap om korleis kvalitet i undervisninga er forstått, praktisert og opplevd i skulen ut frå perspektiv knytt til omgrepet tilpassa opplæring. Les meir på www.hivolda.no/kio