«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Administrasjon ved Høgskulen i Volda

Fellesadministrasjonen ved Høgskulen i Volda ligg i tredje etasje i Berte Kanutte-huset. Her finn du:

 •  DOKUMENTSENTERET

  er Høgskulen i Volda sitt sentrale postmottak og arkiv, og har det overordna arkivfaglege ansvaret ved høgskulen.
 • Drift

  har ansvar for all drift på Høgskulen i Volda. Her kan du mellom anna få hjelp til lån av lokale, studentkort, Hustrykkeriet med meir.
 • kontor for samfunnskontakt

  har det leiande ansvaret for all informasjon og marknadsføring som kjem frå Høgskulen i Volda. Her kan du mellom anna få hjelp til trykksaker, pressemeldingar, nyhender, profilering, rekrutering og skulebesøk med meir.

 1. gir brukarstøtte til studentar og tilsette. Sentrale arbeidsoppgåver er drift av ulike datasystem, utbygging/vedlikehald av nettverkssturktur, applikasjonsutvikling, serverdrift, telefoni, datatryggleik m.m. 
 1. desse to kontora kan hjelpe deg med spørsmål om mellom anna løn, reiser, budsjett, studieavgifter og fakturaer.