«Kompetanse for framtida»
Volda University College

IT-avdelinga ønskjer velkomen

Vi held til i 3.etasje i Berte Kanutte-bygget.
Opningstid er kl.08:00-15:45 kvardagar (15:00 i sommarhalvåret)

Sentrale arbeidsoppgåver er drift av ulike datasystem,
utbygging/vedlikehald av nettverkssturktur, applikasjonsutvikling, serverdrift, telefoni, datatryggleik m.m. 
I tillegg er det viktig for IT-avdelinga å yte god brukarstøtte til studentar og tilsette.

Vi leverer og it-tenester til Møreforsking og Studentsamskipnaden
Studentar vil finne meir informasjon under For Studenter og IT-tenester
Tilsette vil finne meir informasjon på IT-avdelinga sine intranettsider.