«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Informasjonskontoret

Adresse: Informasjonskontoret, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: infokontoret@hivolda.no
Kontor: 3. etasje i Berte Kanutte-huset

>> Ressursside for presse og media | Presse- og samfunnskontakt

Informasjon er eit leiaransvar ved høgskulen. Informasjonsoppgåvene kviler på leiarane.
Oppgåver som ligg til Informasjonskontoret:

  • Overordna redaktøransvar for veven
  • Overordna ansvar for marknadsføring
  • Forvalting av grafisk profil
  • Rettleiing/opplæring/hjelp til vevsider
  • Annonsering - rettleiing ved bestilling og utforming
  • Informasjon/marknadsføring - produksjon og rettleiing ved produksjon av trykksaker/produkt
  • Profilering - produksjon og rettleiing ved produksjon av profileringsartiklar
  • Pressemeldingar - rettleiing/hjelp
  • Produksjon og ansvarleg redaktør for magasinet Meir!

Høgskulen i Volda driv sitt informasjonsarbeid i samsvar med statleg kommunikasjonspolitikk.

Dei tilsette finn også gode ressursar på Informasjonskontoret sine interne sider


Nyheitsarkiv | Organisasjon | Styringsdokument |