«Kunnskap for framtida»
Volda University College

HVO Drift

Her finn du ymse slag praktiske opplysingar som har med
lokaler, bygningar, tilgjenge osv.

E-post til Drift: drift@hivolda.no  (fungerer uavhengig av fråvære og ferie)

E-post til enkeltpersonar: sjå under Tilsette