«Kompetanse for framtida»

Nyaste innlegg

jr_220.jpg

Rektor svarer på utspillet om strukturarbeid

Seks faglige tilsatte ved Avdeling for mediefag stiller seg gjennom et åpent brev kritiske til at Høgskulen i Volda blir stående alene og ønsker fusjonering med NTNU. På rektorbloggen sin svarer Johann Roppen på utspillet.

foto_tilsette_Knut_Willy_Sather_foto_Per_Straume_220.jpg

– Viktig for kompetansehevingen

Knut-Willy Sæther er den første som har blitt professor ved Høgskulen i Volda etter å ha fått professorstipend. Han mener ordningen er uvurderlig for å flere tilsatte i toppstillinger.

FB_banner_220.jpg

Kaarstadfestivalen 2017

– Studentar og tilsette ved Avdeling for kulturfag ønskjer alle velkomne til ei veke med konsertar, utstillingar, teaterframsyningar og kulturcafé, seier førstekonsulent Catarina Andersson. Kaarstadfestivalen 2017, den tredje i rekka så langt, tek til søndag 28. mai.

Storbandtreff17_230.jpg

Storbandtreff 17

Musikkseksjonen ved Høgskulen i Volda er vertskap for Storbandtreff 17 laurdag 20. mai. – Musikkutdanninga har hatt eit langvarig og fruktbart samarbeid med storbandet MixMasters over lang tid. No ønskjer vi å invitere fleire storband til samspel og konsertar, seier høgskulelektor Svein Hunnes.

lkfk_220.jpg

Ledige studieplassar for utdanna lærarar studieåret 2017/18

Høgskulen i Volda har ledige studieplassar i fleire fag for lærarar i strategien Kompetanse for kvalitet. Då utan vikar- eller stipendordning frå Utdanningsdirektoratet.

studio_220.jpg

– Ingen andre har dette i Noreg

Tysdag vart eit nytt opptaksstudio for undervisning ved Høgskulen i Volda opna. – Heilt unikt for universitet og høgskular i landet, meiner overingeniør Roy Inge Nupen.

INFO_FOTO_BYGG_Kaarstad_rgb_BIRGITTE_BOEN_2012_6-220.jpg

HVO-studentane er framleis best på gjennomføring

Tilstandsrapporten for høgre utdanning vart lagt fram 9. mai 2017. Den syner at studentane ved Høgskulen i Volda framleis er i landstoppen når det gjeld å fullføre bachelorgraden på tre år, og tala for Volda blir stadig betre.

BK_220.jpg

12 søkjarar på stillinga som høgskuledirektør

Det har meldt seg 12 søkjarar på stillinga som høgskuledirektør ved Høgskulen i Volda etter Jacob Kjøde. Stillinga er eit åremål på 6 år. Ny høgskuledirektør vert tilsett på styremøte 15. juni.

bg_220.jpg

Studenter vant pris under internasjonal filmfestival

Studentene Nicole Defranc og Katrine Skipper fra Høgskulen i Volda vant prisen for beste prosjekt i kategorien Nye medier under Finger Lakes Environmental Film Festival i USA.

eise_220.jpg

Studentar hjelper samanslåingskommunar

Frå 2020 skal Eid og Selje kommunar slå seg saman. No har studentane ved 1. året i Bachelor i planlegging og administrasjon/Årsstudium i planlegging og administrasjon gjennomført ein studie som ser på aktuelle problemstillingar for kommunane.

solcelle_220.jpg

Får eit av dei største solcelleanlegga i fylket

Arbeidet med å få på plass 570 solceller som kan produsere 100 000 kilowattimar med straum per år på taket av Berte Kanutte-huset er no i gang.

representantane17_220.jpg

Nye studentrepresentantar er klare

Nikolai Hannevik Nordlid og Marie Havnsund er vald inn som studentrepresentantar i høgskulestyret for 2017/2018. Personleg vara for desse er Ole Marius Moe og Karoline Strand.

bim_220.jpg

– Kunnskap det er stort behov for

Høgskulen i Volda vidarefører den dagsaktuelle vidareutdanninga Barnevern i eit minoritetsperspektiv saman med Høgskolen i Innlandet.

kvalsund_220.jpg

Kvalsund utnemnt til æresmedlem i internasjonal forskingsorganisasjon

Etter å ha lagt ned mykje arbeid for European Educational Research Association gjennom 20 år, er professor ved Høgskulen i Volda, Rune Kvalsund, utnemnt til æresmedlem i forskingsorganisasjonen.

ITorske_220.jpg

Vil ha mer teater og drama inn i lærerutdanninga

Teater- og drama-miljøet ved institusjoner over hele landet frykter konsekvensene av at deres fagfelt kan få for lite plass i den nye grunnskolelærerutdanninga. Onsdag aksjonerte de.

bk-huset-08_220.jpg

Styremøte torsdag 27. april

Høgskulestyret ved Høgskulen i Volda har styremøte torsdag 27. april. Møtet blir ikkje strøyma på grunn av manglande kapasitet.

rel_mat_220.jpg

Samarbeider om mat og religion

Studentane på grunnskulelærarutdanninga GLU 5-10 kan velje «Kristendom, religion, livssyn og etikk 2» som valfag i det fjerde studieåret. For å gjere innhaldet i studiet meir handfast og konkret føregår delar av undervisninga over dampande kjelar på skolekjøkenet.

Ulsteinvik_220b.jpg

Vil du være statist i NRK-serien «Hjemmebane»?

I morgen onsdag 26. april skal NRK filme den første store statistscenen i Ulsteinvik. NRK trenger flere statister og lurer på om du kan være interessert?

Studiestart16_Foto_Tone_Solhaug_rgb__10.jpg620.jpg220.jpg

God auke i søkjarar til Volda

Høgskulen i Volda har ein god auke i talet på førsteprioritetssøkjarar i Samordna opptak samanlikna med fjoråret. Dette er klart etter at søknadsfristen gjekk ut 15. april.

representantar_banner_220.jpg

Utsett frist for å stemme på studentrepresentantar til høgskulestyret

På grunn av tekniske problem er fristen for å stemme utsett til fredag 5. mai kl. 12.00. Seks kandidatar har vorte nominert til å sitte som studentrepresentant i høgskulestyret ved Høgskulen i Volda for perioden 2017/18.