«Kompetanse for framtida»

Ledige studieplassar for utdanna lærarar studieåret 2017/18

Publisert: 12.05.2017 11:20 av Per Straume

Høgskulen i Volda har ledige studieplassar i fleire fag for lærarar i strategien Kompetanse for kvalitet. Då utan vikar- eller stipendordning frå Utdanningsdirektoratet.

lkfk_620.jpg

Høgskulen lyser ut ledige studieplasser for desse vidareutdanningane:

Det er løpande opptak og først til mølla. Opptakskrav er fullført lærarutdanning.  

– Dette er ei moglegheit for lærarar som går i vikarstillingar eller ikkje er i arbeid til å ta vidareutdanning og få fagleg fordjuping, seier ansvarleg for KFK-studia ved høgskulen, Ole Frank Bakken.