«Kompetanse for framtida»

12 søkjarar på stillinga som høgskuledirektør

Publisert: 09.05.2017 11:25 av Per Straume

Det har meldt seg 12 søkjarar på stillinga som høgskuledirektør ved Høgskulen i Volda etter Jacob Kjøde. Stillinga er eit åremål på 6 år. Ny høgskuledirektør vert tilsett på styremøte 15. juni.

Rektor Johann Roppen seier at Høgskulen har fått mange gode søkjarar og ser fram til ein interessant tilsettingsprosess.

 

Søkjarar i alfabetisk rekkjefølgje:

Niels Andreasen (45) Prosjektleiar, Hareid

May Kristin Bolli (46) Ørsta sokneråd, Ørsta

Janicke Westlie Driveklepp (48) CFO / Økonomisjef Vartdal Plastindustri AS, Volda

Inge Garshol (53) Adm Dir, Arendal

Karen Lomeland Jacobsen (40 ) Seniorrådgiver , Volda

Laurits Thomas Rasmussen (36) Arbejdssøgende , Viborg Kommune

Per-Vidar Sæhaug (52) NTNU, Sula

To kvinner og tre menn har bede om at søknaden deira blir unnnateke offentlegheit, og det har dei fått innvilga.

Offentleg søkjarliste henta frå Jobbnorge