«Kompetanse for framtida»

Utsett frist for å stemme på studentrepresentantar til høgskulestyret

Publisert: 19.04.2017 14:00 av Per Straume

På grunn av tekniske problem er fristen for å stemme utsett til fredag 5. mai kl. 12.00. Seks kandidatar har vorte nominert til å sitte som studentrepresentant i høgskulestyret ved Høgskulen i Volda for perioden 2017/18.

Les om kandidatane her:

Av desse seks skal to veljast til å sitte i høgskulestyret i to semester (haust 2017 og vår 2018) som studentrepresentantar.

Stemmegivinga vil gå føre seg elektronisk gjennom programmet SurveyXact frå 19. april kl. 08.00 til 3. mai kl. 23.59. Alle studentar med stemmerett vil få ein e-post med forklaring og lenke til stemmegiving.

Her er kandidatane:

  • Ole Marius Moe, Barnehagelærerutdanning
  • Nikolai Hannevik Nordlid, Sosialt arbeid, barnevernspedagog
  • Karoline Strand, Master i Samfunnsplanlegging og leiing
  • Kaisa-Laura Voor-Voort, Sosialt arbeid, sosionom
  • Marie Havnsund, Master i Undervisning og læring
  • Matias Ferdinand Knoph Hagen, PR, kommunikasjon og media

Les meir om valet her.