«Kompetanse for framtida»

Ansatte kom med innspill til ny strategiplan under allmøte

Publisert: 06.12.2016 12:30 av Per Straume

Både eventuelle fusjonsalternativ, faglig profil og satsingsområder ble diskutert da ledelsen ved Høgskulen i Volda inviterte de ansatte til allmøte om ny strategiplan.

Høgskulen i Volda skal lage en ny strategiplan som gjelder for 2017-2020. Ansatte har tidligere vært med på avdelingsvise workshops i forbindelse med dette arbeidet.

Rektor Johann Roppen åpnet allmøtet og la vekt på at man må ikke trekke fram bare utfordringer, men også det som er positivt ved HVO. Roppen orienterte om hovedpunktene i den nye strategiplanen, som skal vedtas på styremøtet i januar.

Eventuelle fusjonspartnarar

Strukturprosessen og HVOs plass i det nye UH-landskapet ble tidlig et tema da det ble åpnet for diskusjon under allmøtet 24. november. Meningene rundt dette var delte blant de ansatte. Enkelte mener at alenegang vil være farlig i framtida og at å fusjonere med en annen institusjon er nødvendig. Universitetet i Bergen, som HVO inngikk en samarbeidsavtale med i august, ble nevnt av flere som en mulig fusjonspartner. Høgskolen i Molde som fusjonsalternativ fikk blandet mottagelse av de ansatte ved HVO, mens flere mente at Høgskulen på Vestlandet (trer i kraft fra 1. januar) ikke er noe alternativ per dags dato. Høgskolen i Innlandet (trer i kraft fra 1. januar) ble også luftet som en mulig partner. Det ble også ytret at HVO kan klare seg godt alene de neste årene.

Profesjon og fag

Etter hvert dreide diskusjonen over i profesjonsutdanninger og fagutdanninger, og hva som er viktigst for HVO. Mange var enige i at en i Volda bør tilby begge deler og fronte dette. Enkelte pekte på at det ene vil styrke det andre og vice versa.

Det ble også nevnt at et fokus på internasjonalisering er savnet i strategiplanen. Det samme gjaldt også digitalisering og fleksible videreutdanninger. HVO er blant institusjonene i landet med flest studenter som tar fleksible videreutdanninger, og det ble sagt at dette burde være en sterkere del av høgskolens strategi.

Det vart også fremja eit forslag om eit nytt nasjonalt satsingsområde for HVO. Det gjekk ut på at HVO innan 2020 skal ha den beste lærarutdanninga i Norge.

Mot slutten av møte ble det også luftet om man burde se på en endring av avdelingsstrukturen, der det ble stilt om hva som kan skje med Avdeling for kulturfag om Media, IKT og design blir en del av Avdeling for mediefag.

Strategiplanen skal drøftes i høgskulestyret 8. desember og er tenkt å bli vedtatt i styremøtet torsdag 26. januar.

I styrepapirene til møtet 8. desember har direktør Jacob Kjøde jr. kommet med et forslag til ny strategiplan for HVO. Les forslaget og utgreiinga om saken på side 25-31 her.