«Kompetanse for framtida»

Studenten som forsker med proffene

Publisert: 24.08.2016 16:20 av Per Straume

Hege Lende Sørbråten har travle dager når hun er med på å fullføre høgskolens første EU-forskningsprosjekt. Den unike erfaringen tar hun med seg inn i mastergradarbeidet sitt.

ss1_620.jpg
Professor Marie Nedregotten Sørbø og forskningsassistent og student Hege Lende Sørbråten har hatt en fin tone og samarbeidet godt det siste året.

– Jeg føler litt på at jeg må være supereffektiv og kjappe meg. Men det er også en god lærdom å ta med seg, sier en småstresset Sørbråten.

Det siste året har hun vært forskningsassistent for Høgskulen i Volda (HVO) sitt første forskningsprosjekt som har fått økonomisk støtte fra EU. Prosjektet startet opp høsten 2013 og skal offisielt avsluttes 31. august. Sørbråten, som avsluttet en bachelorgrad i Språk og litteratur i vår og nå har begynt på mastergraden Nynorsk skriftkultur ved HVO, har kun få arbeidsdager igjen.

Godt eksempel

Prosjektet er i regi av Humanities in the European Research Area (HERA) og har tittelen Travelling Texts 1790-1914: The Transnational Reception of Women’s Writing at the Fringes of Europe. Sammen med forskere fra Storbritannia, Nederland, Finland og Slovenia har professor ved HVO, Marie Nedregotten Sørbø, forsket på hvordan kvinners skriving i de store kulturene som England, Tyskland og Frankrike ble mottatt i de små landene i Europa.

Les mer om prosjektet her.

Nedregotten Sørbø ser stor verdi i å ha hatt med seg studenten Lende Sørbråten i prosjektet i et år. Dette er også noe HVO og alle andre institusjoner i landet blir målt på av Kunnskapsdepartementet, der samspill mellom forskning og utdanning kommer under sektormålet om høy kvalitet i utdanning og forskning. Tidligere har Elise Fugledal, som nå er stipendiat ved HVO, vært forskningsassistent i prosjektet.

– Det er også nedfelt i strategiplanen for FoU ved HVO at en ønsker å ha med studenter i faktiske forskningsprosjekt. Samtidig er det også positivt å være med på å oppfylle den forventninga fra departementet. Hege er et godt eksempel på dette, og vi er glad for at vi har hatt midler i prosjektet til å ha henne med. Vi kunne gjerne hatt flere forskningsassistenter om vi hadde hatt penger til det. Det står veldig mye relevant materiale igjen å forske på, forteller Nedregotten Sørbø.

Funnet mange ukjente

Når vi møter Lende Sørbråten sitter hun foran en mikrofilmmaskin på biblioteket ved høgskolen og studerer gamle aviser. Hun tar for seg Aftenposten, Morgenbladet og Christiania-Posten.

– Jeg leter i disse avisene etter hva som er skrevet om og av kvinnelige forfattere fra alle europeiske land i tidsperioden prosjektet tar for seg. Funnene mine legger jeg inn i databasen der alle funn i prosjektet blir registrert, forklarer 28-åringen.

Den databasen inneholder nå rundt 8300 forfattere og i underkant av 48 000 verk.

– Det er utrolig spennende å studere litteratur. Derfor passet dette prosjektet perfekt for meg, jeg blir kjent med forfattere jeg aldri har hørt om, sier Lende Sørbråten.

– Det er en erfaring vi også gjør oss. Vi oppdager forfattere som det ikke finnes noe litteratur om. Vi har oppdaget tusenvis av forfattere som er blitt glemt, men det er også et viktig poeng med prosjektet; at vi skal dokumentere disse. Dette er ofte forfattere som ble mye lest og brukt i sin samtid, men som likevel ikke er blitt nevnt i litteraturhistoriene, skyter Nedregotten Sørbø inn.

ss2_620.jpg
Hege Lende Sørbråten har studert mang en gammel avis gjennom mikrofilmmaskin for å gjøre funn til forskningsprosjektet. Her gransker hun en utgave av Christiania-Posten.

Fordel for framtida

Om den arbeidsomme studenten vil fortsette med forskning etter det hun omtaler som «en fantastisk sommerjobb» vet hun ikke ennå, men at hun har fått med seg mye nyttig kunnskap er hun helt klar på.

– Det har vært fint å få lære og prøve seg fram, og både bra og skummelt å jobbe selvstendig. Jeg ser hvor mye jeg har lært når jeg nå går tilbake og ser på de første funnene som jeg gjorde for et år siden. Underveis har jeg følt på at det er et viktig og stort prosjekt. Men jeg har fått konkrete oppgaver og god veiledning av Marie. Det er en helt fantastisk følelse når er ser at en kan bidra i et EU-prosjekt.  Nå håper jeg at jeg starter med et fortrinn på masteren. Jeg vet i hvert fall at det blir enklere for meg å jobbe på egenhånd etter dette prosjektet.

Les også: HERA-forskerne skryter av Volda

Arbeidet stopper ikke opp

På en stor konferanse i Praha 15.-16. september skal Nedregotten Sørbø og hennes utenlandske kollegaer legge fram hva de har funnet ut gjennom det tre år lange arbeidet. Der vil blant annet databasen hvor alle forfatterne er samlet bli sentral. I tillegg har forskerne for hvert år skrevet fyldige årsrapporter, som er vurdert av anonyme fagfeller. HVO-professoren skal i tillegg, som en del av prosjektet, skrive en bok om det norske materialet på engelsk.

– Vi holder nå på med å skrive en felles bok i tillegg til artikler fra de ulike deltagerne i prosjektet. Jeg kommer til å holde på med etterarbeidet til prosjektet det kommende året også, selv om prosjektmidlene bare strekker seg ut august i år. Dette er et livsprosjekt mer enn et treårsprosjekt, for oss som er opptatt av å fornye litteraturhistorien ved å vise hvilken rolle kvinnene har spilt gjennom ulike tider.

pressefoto

Marie Nedregotten Sørbø og Hege Lende Sørbråten
Hege Lende Sørbråten