«Kompetanse for framtida»

Ny rapport: Avisene satser digitalt

Publisert: 05.05.2015 10:10 av Per Arne Brandal

De siste årene har de norske avisene satset mye på salg av digitalt innhold. Mange har innført en betalingsording for sine nettsider. Forsker Sigurd Høst ved Høgskulen i Volda gir i en ny rapport en bred og grundig oversikt over utviklingen frem til utgangen av 2014.

Avisene har også gjort mye for å lage brukervennlige e-aviser, dvs. digitale utgaver av papiravisen, og de innfører nye betalingsmodeller som kombinerer papirutgaven med et digitalt abonnement.

I rapporten gir Sigurd Høst en bred og grundig oversikt over utviklingen frem til utgangen av 2014. Før 2011 var det nesten ingen aviser som prøvde å ta betaling for nyheter på nettet, men deretter har det gått fort. Ved utgangen av 2013 var det 27 aviser som hadde et betalingsopplegg for nettsidene, året etter var det 55.

Sigurd_Host_digital_620.jpgMedieforsker Sigurd Høst.

Betaling for tilgang til nettnyheter skjer nesten alltid gjennom et digitalt abonnement som også omfatter en digital utgave av papiravisen, dvs. e-avis eller PDF-avis. Høsten 2014 var det bare 26 av 230 aviser som ikke kunne kjøpes digitalt. Rapporten går spesielt inn på hvilke betalingsmodeller avisene bruker, og hvor mye de digitale utgavene koster. Her er det store forskjeller. Noen tar samme pris for den digitale utgaven som for papirutgaven, hos andre er den digitale utgaven billigere. Den nye trenden er at de digitale abonnementene knyttes tettere til papirabonnementet gjennom det som gjerne kalles komplett-abonnement. Her har de store konsernene Schibsted, Amedia og Polaris Media vært svært aktive, og laget nye betalingsløsninger for sine aviser. 

For 2014 har Mediebedriftenes landsforening for første gang offentliggjort digitale opplagstall for den enkelte avis. 186 av 229 aviser hadde ført opp digitale opplagstall, og samlet digitalt totalopplag var 903 000. Sigurd Høst har sett nærmere på hva de digitale tallene betyr, og viser at det aller meste kommer fra komplett-abonnementer der den som kjøper papiravisen er registrert som digital abonnent enten vedkommende vet det eller ikke. Mindre enn 10 prosent kommer fra personer eller husholdninger som aktivt har kjøpt det digitale abonnementet.

Salg av digitale utgaver var mest vanlig blant aviser i Nord-Norge, der det lenge har vært en tradisjon for å selge digitale utgaver til folk som ikke har kunnet få papiravisen til vanlig tid: utflyttere i Oslo, fiskere og oljearbeidere, pensjonister i Spania. Dette er et typisk nisjemarked. Årets tall gjør det naturlig å spørre om de digitale utgavene kan erstatte papiravisen i primærmarkedene, dvs. blant dem som bor i dekningsområdet og kan få papirutgaven på dagen.