«Kompetanse for framtida»

Voldastudenter på dialogkonferanse

Publisert: 12.11.2014 10:10 av Ann Karene Rasmussen

Tirsdag 28. oktober var ei gruppe studenter fra emna Samfunnsplanlegging og innovasjon, The European Union and Regional development og mastergraden Samfunnsplanlegging og leiing på besøk til Ulsteinvik.

IMG_3566_620.jpg

Besøk hos Kleven Maritime og dialogkonferanse med representanter fra kommuner og næringsliv, sto på programmet. Målet med turen var å gi studentene innsikt i hvilke faktorer som er avgjørende for å fremme innovasjon både innenfor privat og offentlig sektor og i tillegg hva som kan gjøres for å bedre dialogen mellom høyskole, næringsliv og offentlig sektor.

KLEVEN MARITIME

Kjersti Kleven, styreformann ved Kleven Maritime, ga studentene en interessant innføring i hvilke strategier konsernet benytter for å organisere produksjonen på en best mulig måte, der de la vekt på å utføre større deler av produksjonen hjemme, i stedet for å flagge denne ut til lavkostland. Vi fikk se eksempler på hvordan sveise-roboter ble brukt i produksjon av moduler, og hvordan disse i løpet av kort tid var blitt utviklet til å operere uten omfattende programmering. Ved bruk av roboter kan man utføre sveisingen fra en side.  Dette innebærer store muligheter for forenkling av produksjon og også framstilling av nye produkt.

Vi fikk også se eksempel på at skipsindustrien inntar nye markeder, gjennom å bygge båter som skal brukes til utvinning av diamanter under havbotnen. Kleven framhever at det er viktig å drive produksjon i Norge, til tross for høye lønnskostnader. Mye av utviklingsarbeidet er avhengig av de erfaringene man gjør i produksjonen. Ifølge Kleven var innovasjon en del av hverdagen, på den måten at man kontinuerlig jobber for å forbedre både produksjonsprosesser og produkt. Hun framhevet betydningen av klyngesamarbeidet og hvordan man i en årrekke har bygget kompetanse i lag. Begrepet «cooptition» mente hun var dekkende for måten de maritime bedriftene drev samarbeid, samtidig som man var konkurrenter.

Kleven var opptatt av rekruttering av arbeidskraft og viktigheten av å skape attraktive lokalsamfunn for å få folk til å bosette seg i distriktet. Kombinasjonen av nøkkelpersonell og faglærte var viktig, likeens at nye ideer ble respektert, samme hvem som frambrakte dem. I det ligger det at man har mer fokus på hvilken kompetanse arbeidskraften besitter, heller enn posisjon. Til slutt fikk vi ei spennende omvisning om bord på Eidesvik shipping sitt nyeste skip. Dette skipet er det største som er bygget ved Kleven Verft.

Når det gjelder dialogen med skolesystemet, kan denne bedres gjennom hele utdanningsløpet. Selv om studentene fra IPAS ikke er fra fagområder som er dominerende blant ansatte i denne formen for industri, er det mange oppgaver som studentene våre er godt kvalifisert til. Kleven nevnte blant annet HMS arbeid, kompetanse i forhold til ulike kulturer, oppgaver knyttet til NAV mm.

Industrien er avhengig av at kommunen og regionen de er lokalisert i, framstår som attraktiv for arbeidstakere. I denne sammenhengen er det de siste årene satt i verk omfattende prosjekter for å ruste opp sentrumsområdet i Ulsteinvik og få på plass en rekke nye institusjoner knyttet til kultur og idrett spesielt.

DIALOGKONFERANSE

Det samme tema var på agendaen i møte med Leif Ringstad, kultur og oppvekstsjef i Ulstein kommune. Han viste til hvordan Ulstein kommune gjennom partnerskap med både Møre og Romsdal Fylke, private bedrifter og frivillige organisasjoner har kunnet finansiere ei rekke utbyggingsprosjekter i kommunesenteret, blant annet hotell- og kulturhus, parkanlegg med bl.a. beachvolley, minigolf, basket, samt trivselsgate, ny miljøgate gjennom hele sentrum, gigantisk idrettshall og nye Høddvoll stadion for å nevne noen av de store prosjektene. Det siste spennende initiativet var at kommunen i lag med næringslivet ser på muligheter for å etablere sitt eget studiesenter, der kommunen stiller med fasiliteter i form av lokale, mens institusjoner som NTNU og NMC vil kunne tilby kurs i samarbeid med lokalt næringsliv.

John Georg Larsen kunne vise til erfaring både med egen næringsvirksomhet, samtidig som han har stilling som næringssjef i Sande kommune.  Etter et kort innlegg om næringslivet i Sande, var tiden inne for diskusjon. Mye av diskusjonen var viet til kommunens rolle som vertskap for utenlandsk arbeidskraft, og ikke minst utfordringer knyttet til å holde på ungdommene i kommunen.

STORT LÆRINGSUTBYTTE

Gjennom interessante foredrag, omvisninger og ikke minst dialog, fikk vi lære om hvor mye samarbeid har å si for utviklingen av en region.  Nye måter å produsere på innen næringslivet, og utstrakt bruk av samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor, gir spennende muligheter for utvikling av regionen.

VRI-prosjektet ved Høgskulen i Volda har sammen med Institutt for planlegging, administrasjon og skulefag finansiert tiltaket.

Tekst: Grethe Mattland Olsen