«Kompetanse for framtida»

Flere aviser, dystre fremtidsutsikter

Publisert: 26.05.2014 13:50 av Geir Tangen

I den årlige rapporten Avisåret gir Sigurd Høst en oppdatert oversikt over de norske avisenes utvikling. Til tross for alle spådommer om papiravisens nedgang og død, er avistallet fremdeles høyt. Det ble utgitt 229 aviser ved utgangen av 2012, to flere enn året før. Dette er det høyeste avistallet siden mellomkrigstiden.

Avisopplaget har fortsatt å falle, og nedgangen er blitt sterkere. Samlet opplag for 2013 var 2 230 000. Dette er 191 000 færre enn i 2012, minus 7,9 prosent. Omtrent halvparten av nedgangen skyldes Aften, som ble nedlagt ved utgangen av 2012. For avisene utenom Aften var nedgangen 95 000 (4,1 prosent). Dette er den sterkeste nedgangen siden tilbakegangen begynte i 1999.

Løssalgsavisene VG og Dagbladet var igjen de store taperne. I 2013 gikk løssalgsavisene tilbake med 32 435 (11,7 prosent), mens abonnementsavisene (uten Aften) gikk tilbake med 3,1 prosent.

 Avisene og Internett

186 aviser (82 prosent) hadde egne nyheter på Internett i 2013. Andelen aviser med egne nyheter var aller høyest (87 prosent) i 2009, deretter har den gått litt tilbake. Blant de som legger ut nyheter, er det blitt litt flere som legger ut minst seks egenproduserte nyhetssaker per dag og som oppdaterer sidene regelmessig. 70 aviser la ut egne videoer på nettsidene en gang per uke eller oftere, mot 45 aviser året før.

 Digital brukerbetaling

27 aviser hadde innført en ordning med betaling for nettnyheter ved utgangen av 2013. Dette er nesten en dobling fra året før. Det vanligste var et restriktivt opplegg der alle eller nesten alle nyhetssakene var forbeholdt abonnenter, men det var også ganske mange aviser som hadde valgt en åpen pluss-løsning.

 Et stort flertall av avisene selger nå egne digitale utgaver, dvs. PDF-aviser eller e-aviser. Høsten 2013 var det bare 31 aviser som ikke hadde et slikt tilbud. Dersom avisene har et betalingsopplegg for nettnyhetene, inngår det som regel i et digitalt abonnement som også omfatter e-avis/PDF-avis. 

Avisene har ingen felles strategi for salg av digitale utgaver. Det vanligste er at et digitalt abonnement koster omtrent det samme som et papirabonnement, og at de som allerede abonnerer på papiravisen får rabatt. Omtrent 20 aviser, med Hallingdølen som den mest kjente, har i stedet ett felles abonnement som dekker både papiravis, nettnyheter, e-avis og en utgave for nettbrett. På dette området er det mye prøving og feiling, både når det gjelder hva som inngår i de digitale pakkene og hva de skal koste.

 Om rapporten

Avisåret 2013 er den nittende rapporten i rekken. Rapportene har to deler – en statistikkdel der det er lagt stor vekt på å vise utviklingen over tid, og en kommentardel. Kommentarene dekker langsiktige trender i opplagsutvikling og antall aviser, men tar også opp spesielle sider ved utviklingen. Nytt for denne rapporten er kartleggingen av digital brukerbetaling.

For nærmere opplysninger om rapporten og om avisenes utvikling, ta kontakt med Sigurd Høst på tlf. 913 45 172 eller email sigurdh@hivolda.no