«Kompetanse for framtida»

Voldastudenter på studietur til Ulstein kommune og Kleven Maritime

Publisert: 18.11.2013 10:30 av Tone Solhaug

Tirsdag 24. oktober var ei gruppe studenter som studerer emna Samfunnsplanlegging og innovasjon, The European Union and Regional development; Theories and practice og masterkurset i Samfunnsplanlegging og ledelse, på besøk til Ulsteinvik.

På programmet sto besøk hos Kleven Verft og Ulstein kommune, samt en omvisning i kommunesenteret i Ulstein.

Målet med turen var å gi studentene innsikt i hvilke faktorer som er avgjørende for å fremme innovasjon både innenfor privat, offentlig  og frivillig sektor.

Kjersti Kleven, styreformann ved Kleven Verft gav studentene en interessant innføring i hvilke strategier konsernet har lagt opp til for å organisere produksjonen på en best mulig måte. Klevenkonsernet sin strategi ligger i å utvikle teknologi og arbeidsmåter som gjør det lønnsomt å utføre større deler av produksjonen hjemme i stedet for å flagge denne ut til lavkostland. På denne måten unngår de både forsinkelser og andre utfordringer som gjerne følger av å legge store deler av stålproduksjonen til utlandet. Vi fikk se eksempler på hvordan sveiseroboter ble brukt i produksjon av stålmoduler.  Ifølge Kleven er innovasjon en naturlig del av hverdagen, på den måten at man kontinuerlig jobber for å forbedre både produksjonsprosesser og produkt. Kleven er opptatt av rekruttering av arbeidskraft og viktigheten av å skape attraktive lokalsamfunn for å få folk til å bosette seg i distriktet. En stor del av både fast og variabel del av arbeidsstokken kommer fra utlandet, spesielt fra Øst-Europa. Kleven er opptatt av at disse skal ha gode og rettferdige lønns- og arbeidsforhold. De utenlandske arbeiderne som kommer til Kleven får på denne måten en mulighet til å forsørge både seg selv, egen familie og storfamilie i hjemlandet siden lønsnivået er såpass mye høyere i Norge.

Besøket på verftet ble avsluttet med en spennende omvisning om bord på Olympic shipping fra Fosnavåg sitt nyeste skip som var overrekt fra Kleven dagen før.

Innovasjon og samarbeid var også tema var på agendaen i møte med Leif Ringstad, Kommunalsjef for oppvekst og kultur i Ulstein kommune.  I innlegget sitt viste han til hvordan Ulstein kommune gjennom partnerskap med både Møre og Romsdal Fylke, private bedrifter og frivillige organisasjoner, har kunnet finansiere en rekke utbyggingsprosjekt i kommunesenteret. Eksempel på slike prosjekt er blant annet nytt hotell og kulturhus, ny bydel mot sjøsiden, parkanlegg ved hotellet på Saunes, trivselsgate i sentrum, ny stor idrettshall, nye Høddvoll stadion. Hotelldirektør ved Quality Hotel Ulstein, John Bjørke, kunne også fortelle om en kommune som tar initiativ overfor private aktører for å sette i gang nye prosjekt og opprettholde et godt service- og kulturtilbud.

Gjennom interessante foredrag og omvisninger både av Kleven verft og Ulstein kommune  fikk vi lære om hvor mye samarbeid mellom privat og offentlig sektor har å si for utviklingen av en region. Dagen ble avsluttet med sightseeing i Ulsteinvik sentrum der vi fikk se imponerende eksempel på de ulike utbyggingsprosjektene, både ferdigstilte og de som er under bygging.

VRI-prosjektet ved Høgskulen i Volda og Institutt for planlegging, administrasjon og skulefag finansierte studieturen. Sjå meir informasjon om VRI-prosjektet ved HVO her.

VRI er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene, og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv. Programmet har en rekke virkemiddel som stimulerer til samhandling mellom bedrifter og FoU-institusjoner.