«Kompetanse for framtida»

Vellykka JordmoraHeim prosjekt. Nå venter avgjørelsen fra politikerne

Publisert: 30.05.2013 09:25 av Ann Karene Rasmussen

Møreforsking har med midler fra VRI helse og VRI media evaluert prosjektet JordmoraHeim.

På grunn av kort liggetid på barselavdelingen har jordmødre i Volda og Ørsta sett behovet for å støtte og hjelpe nybakte mødre den første tiden. Gjennom prosjektet JordmoraHeim har jordmødrene fått muligheten til dette, og over 200 mødre har fått hjemmebesøk en eller to dager etter de har født. Helsedepartementet  gav støtte til et ettårig prosjekt som gikk ut i april 2013. Nå venter jordmødrene spent på om lokale politikere i Volda og Ørsta vil bevilge penger til at de kan fortsette hjemmebesøkene.

Møreforsking har delt ut spørreskjema ved tremånederskontroll til foreldre som fikk hjemmebesøk av jordmor etter fødselen. Resultatene fra undersøkelsen blir ferdige i juni, etter at de siste babyene som fikk hjemmebesøk har vært til tremånederskontroll. Foreløpige tall viser at 85 % av mødrene mener besøket av jordmor var viktig både for sin egen del og for babyen. De viktigste temaene som ble tatt opp på hjemmebesøket var amming og barnet sin helse.

Resultatene fra Møreforsking sitt arbeid ble presentert for formannskapet i Volda i begynnelsen av mai. I tillegg har lederen for JordmoraHeim prosjektet, Anne Skrede, lagt frem problemstillingen for levekårsutvalget i Ørsta.

Prosjektet har vært veldig vellykka. Det har vært viktig at Møreforsking har vært med og dokumentert brukernes synspunkter. Nå blir det opp til politikerne om dette blir prioritert, sier Skrede.

Gjennom VRI media har JordmoraHeim fått oppretta en Facebookside. I tillegg har Sunnmørsposten, Møre og Næravisa i Volda laget store oppslag om prosjektet.

Les meir: http://www.forskningsradet.no/prognett-vri/Nyheter/Dokumentert_jordmorinnsats/1253986350236?WT.mc_id=nyhetsbrev-vri  

Tekst: Bjørn Tafjord