«Kompetanse for framtida»

Sterkere eierkonsentrasjon og flere gratisaviser

Publisert: 10.04.2013 14:40 av Ann Karene Rasmussen

I den årlige rapporten Avisåret gir Sigurd Høst en oppdatert oversikt over de norske avisenes utvikling. Til tross for alle spådommer om papiravisens nedgang og død, har avismønsteret vært svært stabilt gjennom mange år.

Det ble utgitt 227 aviser ved utgangen av 2012, to flere enn i 2004. Aften i Oslo ble riktignok lagt ned ved årsskiftet 2012/2013, men den var en del av avistilbudet hele året. Den forrige gangen en stor avis ble borte var i 2002, da de to dagsavisene i Bodø ble slått sammen. En så lang periode uten noen stor avisnedleggelse er helt enestående i norsk avishistorie.
 

Avisopplaget har derimot fortsatt å falle. Samlet opplag i 2012 var 2 420 803. Dette er 80 000 (3,2 prosent) mindre enn året før. Løssalgsavisene VG og Dagbladet var de store taperne, slik de har vært siden 2005. I 2012 gikk løssalgsavisene tilbake med 33 694 (10,8 prosent), mens abonnementsavisene gikk tilbake med 2,1 prosent.

 

Sterkere eierkonsentrasjon

A-pressen kjøpte Edda Media ved slutten av 2011, og etter en langvarig og sammensatt saksbehandling er det nye konsernet Amedia godkjent av myndig­hetene. Etter sammenslåingen er avissituasjonen dominert av de to selskapene Schibsted og Amedia, som nå eier 81 aviser med 56 prosent av det samlede opplaget. Med en så sterk konsentrasjon er eierskapspolitikkens mål om minst tre store aktører ikke lenger oppfylt. I tillegg til å beskrive utviklingen i eierforholdene, har rapporten en omtale av hvordan kjøpet er behandlet av Medietilsynet, Konkurransetilsynet og Medieklagenemnda.

Flere gratisaviser

Mens tallet på betalte aviser har vært noenlunde konstant siden 2004, har det vært en sterk økning i antall gratisaviser. Det var 15 gratisaviser med minst en utgave per uke i 2004, nå er det 34. De ukentlige gratisavisene hadde et samlet opplag på 1,2 millioner i 2012.

Avisene og Internett

191 aviser la ut egne nyheter på Internett i 2012, 36 aviser gjorde det ikke. Dette forholdet har vært svært stabilt siden 2006. Av de små og mellomstore avisene som har en egen nyhets­tjeneste, er det mange som legger ut færre egenproduserte nyheter på nettet nå enn de gjorde før finanskrisen i 2008. 14 aviser hadde innført betaling for sine nettutgaver ved utgangen av 2012. Dette er fortsettelsen på en utvikling som så vidt hadde startet i 2011.

Et flertall av avisene hadde video på sine nettsider, men det var bare 45 som regelmessig lagde minst en ny video per uke. Dette er like mange som året før. På dette om­rådet følger utviklingen to forskjellige linjer. Mens de største avisene har satset mye på web-TV i 2012, har de fleste små og mellomstore avisene fremdeles et beskjedent ambisjonsnivå.

Om rapporten

Avisåret 2012 er den attende rapporten i rekken. Rapportene har to deler – en statistikkdel der det er lagt stor vekt på å vise utviklingen over tid, og en kommentardel. Kommentarene dekker langsiktige trender i opplagsutvikling og antall aviser, men tar også opp spesielle sider ved utviklingen.

 

For nærmere opplysninger om rapporten og om avisenes utvikling, ta kontakt med Sigurd Høst på tlf. 913 45 172 eller email sigurdh@hivolda.no