«Kompetanse for framtida»

VRI vant kommunikasjonspris

Publisert: 04.02.2013 12:50 av Bjørn Tafjord

Vi gratulerer VRI Møre og Romsdal med forskningsrådets kommunikasjonspris 2012. Med prisen følger det også med et beløp på kroner 15 000,- til bruk på valgfritt kompetansehevende tiltak.

Begrunnelsen for tildelingen er at VRI Møre og Romsdal har lansert ny nettside med et stort og jevnt tilfang av nyheter og annen type informasjon om VRI-satsingen i fylket. VRI Møre og Romsdal har også utviklet en facebook-side med god aktivitet. Men særlig trekker det opp at VRI M&R har lagt til rette for samarbeid mellom medieutdanningene ved Høgskulen i Volda, de andre høgskolene, forskningsinstitusjoner og næringslivet i regionen. Dette samarbeidet har avstedkommet mange ulike medieproduksjoner og produkter, bl.a. en film om fangstbehandling både for yrkesfiskere og private, i samarbeid med Møreforsking Marin i Ålesund. Filmen er tenkt brukt om bord i båter eller andre steder der sløying og behandling av fisk foregår.  Prosjektetet skal også utvikle ulike publiseringskanaler for filmen, f. eks. apper for mobil og nettbrett. I tillegg er det tidligere laget diverse opplysningsmateriell vedrørende fiske og fangsthåndtering. Dette er informasjonsmateriell som kan brukes til å få barn og unge mer interessert i fisk og sjømat.  

Det er en tydelig og gledelig utvikling at det satses seriøst på kommunikasjonsarbeid innenfor VRI-prosjektet over hele landet. Vi har spesielt lagt merke til at  flere har tatt i bruk sosiale medier, både blogger og facebook, og bruker disse kanalene aktivt for å få ut informasjon om relevante saker. Dette er enkelt og billig, men med forståelse for hvordan sosiale medier fungerer er slike medium svært effentive. Flere regioner har satset seriøst på nye og friske nettsider og oppdatering av disse, samt på suksesshistorier. VRI Finnmark sender ut eget nyhetsbrev mens andre får ut nyhetene sine gjennom samarbeidspartneres nyhetsbrev-tjenester. VRI Nordland tok imot utfordringen og leverte saker til et eget nyhetsbrev publisert via VRIs sentrale nyhetsbrevtjeneste i 2012. Mange har også levert gode tips og innslag til VRIs tematiske nyhetsbrev, for eksempel marine nyhetssaker.  

Ler mer om VRI-prosjektet