«Kompetanse for framtida»

Volda-studenter på studietur til maritime storbedrifter

Publisert: 29.11.2012 15:10 av Veronica Kvalen Pilskog

Mandag 19. november var en gruppe studenter og ansatte fra Høgskulen i Volda på studietur til Ulstein Group og Rolls Royce i Ulsteinvik.

På studieturen var det både studenter fra bachelor-studiet «Planlegging og Administrasjon» og fra master-studiet «Samfunnsplanlegging og Ledelse». Ansatte var fra Institutt for Planlegging, Administrasjon og Skoleledelse. Målet med turen var at studentene, som alle tar fag innen regional utvikling dette semesteret, skulle få innsyn i hva som er avgjørende for bedrifter for å skape innovasjon, praktiske utfordringer til bedrifter i den maritime klyngen, og hva slags behov for offentlig tilrettelegging bedrifter i klyngen har.


EXPO: Første besøket var til Ulstein Group. Her er alle samlet inne i ULSTEIN EXPO. Foto: Nathalie Homlong

Ulstein Group
Først besøkte gruppen Ulstein Group ASA. HR-direktør Torild Bugge holdt først en presentasjon for studentene. Gruppen fikk vite litt om historien til bedriften, og om betydningen av, og hvordan Ulstein setter fokus på innovasjon. Det er tydelig at innovasjon er helt avgjørende for bedriften sin evne å konkurrere i et krevende internasjonalt marked. Design-delen av Ulstein Group har utviklet seg sterkest, fortalte Torild, og Ulstein selger nå design over hele verden. Ulstein sine design blir utviklet i Norge, men også i Nederland. Ellers er Ulstein etablert i Singapor, Brasil, Kina, Kroatia og Polen. I Polen – et land med et godt utdanningssystem og tradisjon innen skipsbygging – har Ulstein et ingeniør-selskap. Innovasjon, internasjonalisering og bærekraftig vekst er de tre sentrale strategiene for Ulstein.

Torild la vekt på at ikke bare ingeniører, men også fagarbeidere er veldig viktig for bedriften, når det gjelder produkt- og prosessinnovasjon. Arbeidsmiljøet i Ulstein er internasjonalt, og å finne – og beholde – velutdannet arbeidskraft er en utfordring for bedriftene i klyngen, spesielt i tider med stort oppdragsvolum.

Omvisning på Seven Viking
Etter foredraget til Torild fikk gruppen en omvisning på en helt ny og svært avansert båt som først og fremst skal reparere og vedlikeholde oljebrønner, samt utføre andre avanserte subsea- operasjoner på olje- og gassinstallasjoner på havbunnen. Det har kostet godt over en milliard kroner å bygge båten! Båten er bestilt av rederiet Subsea 7. http://www.subsea7.com/


AVANSERTE FARTØY: Studentene og de tilsette framfor et av ULSTEIN sitt avanserte fartøy Seven Viking som skal leverest til rederiet Subsea 7. Foto: Nathalie Homlong

Rolls Royce
Den andre bedriften som gruppen besøkte denne dagen var Rolls-Royce. Senior Communications Manager Anette Bonnevie Wollebæk snakket om hvor viktig tilrettelegging fra offentlig sektor er for bedriftene i klyngen. Gode veiforbindelser og andre transportveier er viktig slik at varer kan transporteres til og fra klyngen, og for personmobiliteten. Men også et godt tilbud av skoler, barnehager og kulturliv er helt avgjørende for bedriftene i den maritime klyngen siden disse tilbudene er en forutsetning for å kunne tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft i konkurranse med større byer i Norge eller i andre land.

Etter presentasjon til Anette fikk gruppen omvisning i Rolls-Royce sine produksjonslokaler der det foregår produksjon og vedlikehold av avanserte gir- og framdriftssystem.


ROLLS ROYCE: Gruppen besøkte også Rolls Royce Marine. Her frå produksjonslokale. Foto: Nathalie Homlong

Ein lærerik dag
Det var en innholdsrik dag hvor studentene lærte mye om innovasjon, tilrettelegging for bedrifter, og utfordringer som fluktuasjoner i etterspørsel og konkurranse, og hva det har å si for næringsutviklingen i regionen.
Prosjektleder for VRI-prosjektet ved Høgskulen i Volda, Bjørn Gunnar Tafjord, sier det er svært viktig at studentene ved høgskolen får innblikk i kva den maritime klyngen i Møre og Romsdal står for. Bransjen omsatte i 2011 for ca. 55 milliarder kroner og mer enn 25000 personer har sitt daglige arbeid hos verft, rederi, designselskap og utstyrsleverandører her i fylket. Bransjen spiller også en særs viktig rolle for samfunns- og næringsutvikling mer generelt, avslutter Tafjord.

Les mer om VRI-prosjektet her:
http://www.hivolda.no/vri
http://vrimr.no/
http://www.facebook.com/VRIMR?notif_t=page_new_likes#!/VRIMR

Les mer om bachelor- og masterstudiet innenfor planlegging, administrasjon og ledelse ved Høgskulen i Volda.

 

Tekst: Nathalie Homlong