«Kompetanse for framtida»

Mediestudenter med fast fisk på kroken

Publisert: 17.10.2012 10:25 av Veronica Kvalen Pilskog

Feil fangstbehandling av fisk gir redusert produktkvalitet og milliontap for fiskebåteiere. For å bedre forskningsformidlingen innenfor marin og maritim næring, skal mediestudenter ved Høgskulen i Volda lage instruktive filmsnutter.

Bølgene går høyt i Nordsjøen hvor linebåten Loran jakter på havets delikatesser. Om bord er foruten mannskapet, en gruppe forskere fra Møreforskning og en mediestudent fra Høgskulen i Volda. Fiskerne skal fange fisk, forskerne skal teste ut nye metoder for fangstbehandling og mediefolk skal filme og formidle.


BLØGGING: Ruben Dyb, fisker ombord på linebåten Loran demonstrerer korrekt bløgging av torsk. Fotograf Hilde Ranheim som er innleid fra Høgskulen i Volda, fester det hele til tape. Foto: Møreforsking.

Det ferdige resultatet skal bli instruktive filmsnutter som enkelt og effektivt viser hvordan man best slakter og behandler fisken for å sikre den ypperste kvaliteten.
– Forskere er flinke i faget sitt, men ikke alltid like dyktige til å formidle budskapet ut til allmenheten. Mediestudentene tenker annerledes, er kreative og finner nye måter å formidle budskapet på, gjennom ulike visuelle virkemidler, sier Margareth Kjerstad i Møreforsking.

Mange feil
Dårlig fangstbehandling har lenge vært et stort problem for fiskerinæringen. Undersøkelser viser at feil ved for eksempel blodtapping og filetering av fisk gir misfarging og redusert kvalitet. En klippfisk som ikke er hvit som snø, gir reklamasjoner, prisreduksjon og økonomisk tap. Metoder for fangstbehandling utvikles og forbedres, men budskapet når ikke alltid fram til yrkesfiskerne.
– Det er laget en god del skriftlig instruksjonsmateriale om dette tema, men det når ikke fram til alle. Vi håper at mediestudenter kan hjelpe oss med å finne nye formidlingsmetoder, sier Kjerstad.

Jens Groven, høgskolelektor ved Avdeling for mediefag, betegner samarbeidet med den maritime næringen og forskningsmiljøet i Møreforsking som meget spennende.
– Studentene får et innblikk i hvordan forskning foregår, og må sette seg inn i komplekse saker som de siden skal videreformidle på en enkel og forståelig måte. Det er både krevende og lærerikt, sier Groven.


INSPISERER KVALITETEN: Forsker Margareth Kjerstad, fisker Vegard Dyb og skipper Trond Olav Dyb inspiserer kvaliteten på filetert lange. Foto: Hilde Ranheim

VRI-suksess
Det var VRI-koordinator i Møre og Romsdal som koplet sammen Møreforsking og mediemiljøet ved Høgskulen i Volda. Kunne mediestudentene hjelpe til med å bedre forskningsformidlingen innenfor marin og maritim næring?

Resultatet har så langt blitt studentoppgaver på bachelor- og masternivå. Akvariet Atlanterhavsparken har fått kunnskap om nye måter å kommunisere med sitt publikum på. Den maritime næringen og skipsbyggingsindustrien i Møre og Romsdal har fått innsikt i hvordan mediene dekker deres virksomhet.
– Kompetanseformidling og økonomisk bistand fra virkemiddelapparatet VRI har gitt mediestudentene en ny arena. De er tilretteleggere og pådrivere for prosjekter som styrker vårt fagmiljø, sier Groven.

Kjerstad sier at dokumentasjonsprosjektet med riktig fangstbehandling skal være ferdig til jul.
– Forbedringspotensialet i næringen og blant fiskere er stort og vi gleder oss til å se resultatet av mediestudentenes arbeid, sier Kjerstad.

 

Les mer om Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)

Tekst: Eirik Vigsnes