«Kompetanse for framtida»

Forskning med student-VRI

Publisert: 31.03.2011 09:45 av Bjørn Tafjord

Når Høgskulen i Volda og Møreforskning tar på seg forskningsoppdrag, får studentene i Volda også lære om forskning i praksis. Gjennom VRI-prosjektet får Høgskolen i Volda hvert år tilført i overkant av 1 million kroner fra Forskningsrådet og fylkeskommunen. Møreforskning fungerer som lokalt sekretariat for disse midlene. VRI står for ”Virkemidler for Regional Innovasjon”.

 

Skryt

Høgskolelektor Jens Standal Groven,(bildet) er full av lovord når det gjelder innsatsen som studentene ved avdeling for mediefag i Volda har lagt ned på innsamling av data og analysearbeid i forbindelse med forskningsprosjektet.

 Høgskolelektor Jens Standal Groven ved Høgskolen i Volda (Foto: hivo.no)

 

Undersøkte klynga

I fjor høst leverte høgskolen i samarbeide med Møreforskning en rapport med tittelen ”Den maritime klynga i media”. Oppdragsgiver var Norwegian Centre of Expertise, NCE Maritim i Ålesund. Resultatene av undersøkelsen ble presentert for næringa under den årlige septemberkonferansen i Ålesund i fjor.

Fem avgangs-studenter på PR og kommunikasjons-studiet i 2010 jobbet relativt intenst med kartleggingen av medienes omtaler av den maritime klyngen på Sunnmøre. 2000 avisartikler i nasjonale og regionale aviser ble analysert og kategorisert. På nasjonalt plan analyserte man innholdet fra aviser som Dagbladet, VG, Aftenposten og Dagens Næringsliv, (DN) i perioden 2004-2008. Regionalt undersøkte man kun innholdet fra Sunnmørsposten i perioden 2007-2009.

Media er svært opptatt av det som skjer i de maritime bedriftene på Sunnmøre. Næringa fikk 2000 medieomtaler i fem aviser over en femårs-periode.


Ingen store overaskelser

Ikke overraskende var det DN som hadde flest antall saker om de maritime bedriftene på Sunnmøre. De hadde dobbelt så mange artikler som de andre avisene til sammen. Hovedkategorien var på ”Økonomi”. Standal Groven forteller at essensen i undersøkelsen var at de riksdekkende avisene i hovedsak omtalte enkeltbedriftene og i svært liten grad benyttet ”klyngebegrepet”.

Hos Sunnmørsposten er derimot begrepet ”Den maritime klynga” langt mer innarbeidet. I 150 artikler benyttes dette begrepet, mens man i 250 artikler kun beskriver enkeltbedriftene i samme 3-års periode. Selv under finanskrisen var det kun 14 av ialt 90 artikler hvor næringen gav uttrykk for, eller benyttet ordet ”bekymring”. Da ofte ikke på vegne av seg sjøl, men gjerne andre bedrifter i næringa.

Maritimt fokus

At lokalmedia har stor fokus på den maritime næringa er hevet over enhver tvil. Standal Groven forteller at antallet saker om møbelbransjen og fiskerinæringa var på henholdsvis 113 og 70 i samme periode som den maritime klynga fikk 150 medieomtaler i Sunnmørsposten.

–Det er uten tvil stor optimiske i næringa, og selv under finanskrisen kan vi ikke se at næringa sjøl gav uttrykk for bekymring for fremtida, forteller Jens Standal Groven. Groven advarer likevel mot å dra for bastante slutninger når det gjelder de etterlatte inntrykkene etter medias dekning av enkelthendelser. –Det er tydelig at næringen har fått et mer bevisst og profesjonalisert syn på mediehåndtering og at dette etterhvert gir mer målbare resultater, sier han. –Det kan være naturlig å følge opp arbeidet med en mer kvalitativt basert undersøkelse som kartlegger næringens omdømme-standing i et langt bredere perspektiv, understreker han.

Studenter med VRI

De fem avgangsstudentene som i fjor bidrog sterkt til at undersøkelsen kunne gjennomføres, gjorde en kjempejobb, understreker Groven. Han regner med at hele prosjektet har brukt ressurser tilsvarende et helt årsverk. Bjørn Gunnar Tafjord, sitter i en 50% stilling som prosjektleder ved Hogskolen i Volda for å organisere VRI-satsninga. Han forteller at også studenter kan tilgodesees med midler fra programmet. Det dreier seg om såkalte ”student-mobilitetsmidler” som kan utbetales med opp til kr. 10.000,- pr. student som er utplassert i praksis, trainee-opphold eller skriver prosjektoppgave hos oppdragsgivere i maritim eller marin bransje.

I løpet av de tre årene som ordninga har fungert ved høgskolen er dette tilskuddet utbetalt til i alt seks studenter. Ellers er VRI-ordningen med på å delfinansiere både en professor to stilling på animasjonslinja og ulike prosjekter som ansatte ved høgskolen har initiert sammen med næringslivet de siste årene. Bjørn Gunnar Tafjord mener høgskolen burde brukt enda mer ressurser på å få finansiert innovasjonsrettede tiltak på  gjennom blant annet denne ordningen.

 

Her er studentgruppa som jobbet med VRI-prosjektet ”Den maritime klynga i media”. Fra venstre; Lone Øverås Domaas, Veronica Ljosheim, Henriette Skådinn, Mari Rustad Egge, Kurt Wilhelm Vadset og Sølve Tafjord.

 

Av Arnfinn Rognmo