«Kompetanse for framtida»

VRI-prosjektet: Fra 3D-animasjon til interaktiv webpresentasjon

Publisert: 07.01.2010 09:20 av Kristian Fuglseth

- Animering av sjø og andre naturelement er alltid en utfordring, forteller prosjektdeltakerne. Iris Design og animasjonsmiljøet i Volda samarbeider nå om å lage webpresentasjonar av 3D-animerte produkt til maritim sektor.


– Iris Design i Ulsteinvik har laget en 3D-animasjon av Stromek AS sitt dekksutstyr U-ramme. Dette er et "Launch And Recovery System" for ROV-operasjoner ombord i en Ulmatec-båt i ulike værsituasjoner, forteller Bjørn Gunnar Tafjord, prosjektleder for VRI-prosjektet ved Høgskulen i Volda.

– En av de neste fasene i prosjektet er nå at animasjonsmiljøet i Volda skal lage en interaktiv flashpresentasjon av filmen for web.

Studenter fra Høgskulen i Volda vil være sentrale i denne utviklingen, koordinert av fagmiljøet i Volda og Iris Design.

– Dette er et fint eksempel på kompetanseutveksling og samarbeid mellom lokale, faglige krefter og lokalt næringsliv - og midt i blinken for målene til VRI-prosjektet.

VRI skal fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping med virkemiddel som stimulerer til samhandling mellom bedrifter og FoU-institusjoner.

God hjelp til næringslivet

Prosjektperioden for dette produktet har gått fra oktober til desember 2009, og vi kan nå se resultatet, sier Tafjord.

Stromek AS på Hareid har lenge hatt et ønske om å få laget en video i 3D for deres nye produkt: U-ramme (LARS = Launch And Recovery System).

U-ramme er et nytt og innovativt produkt som skal hjelpe brukeren til å operere innenfor et større værvindu samt at systemet er mobilt, sier salgssjef i Stromek AS Jon Åge Eidem.

U-ramme er utviklet, men ennå ikke produsert, så Stromek AS trenger noe som viser dette i 3D. Markedet i Norge er i dag for lite – noe som gjør at Stromek AS nå holder på å etablere seg i Asia og de vil da trenge en informasjonsvideo i 3D av U-frame. Stromek AS ønsker å bruke en Ulmatec-båt i animasjonen da denne gir stor gjenbruksverdi der en senere kan plassere andre produkter som bilder eller i 3D. Dette gjelder for bl.a. tårn, gangbro, lars, vinsj og feste for ROV-hangarer.

Målsetning med prosjektet

1. Vise hvordan U-frame kan fraktes fra et lager og videre opp på et båtdekk – vise hvordan den fungerer – demontere den og flytte den til et annet sted.
2. Bygge opp en base (Ulmatec-skip) som Ulmatec/Stromek kan bruke til sine nye produkter i fremtiden.
3. Rasjonalisere og kostnadsbespare audio/visuelle utformings- og produksjonsprosesser
 (ref. pkt.2).
4. Styrke Stromek AS sitt omdømme og konkurranseevne; økt profil- og merkevareverdi.

Hovedmålet med prosjektet vil altså være å vise hvordan U-frame kan fraktes fra et lager og videre opp på et båtdekk – vise hvordan den fungerer – demontere den og flytte den til et annet sted.
 
Et annet hovedmål i prosjektet er å bygge opp en base (Ulmatec-skip) som Ulmatec/Stromek kan bruke til sine nye produkter i fremtiden. Da kan de lage like gode presentasjoner uten så store investeringer.

Produktpresentasjon

– Vi ville få publikum interessert i at Stromek AS har et nytt og inovativt produkt på markedet, forteller også Tafjord.

– Dette vises ved at man presenterer produktet i sammenleggbar tilstand på et lager (varehus/lagerområde). Her kommer en bil og henter U-framen som fraktes til en båt, som da blir montert på båten, hvor en eksisterende vinsj blir satt på. U-framen folder seg ut og går i posisjon med et bur festet til enden. Her viser man at maskinen går ut fra skinnene og laster ned buret til sjøkanten samtidig som man viser at armen kan rotere og tilte. Maskinen går så tilbake i utgangsposisjon. U-framen demonteres og man viser at den kan fraktes til en ny båt.

Det er laget en hel Ulmatec-båt der U-frame-animasjonen er plassert.  En av ideene til Stromek er å produsere utstyr for mobilisering. Det vil si at utstyret kan brukes av forskjellige båter på forskjellige plasser, alt etter behov. Dette vil gi rederiet en mye større fleksibilitet i utnytting av båter og utstyr.

Animasjonen skal vise miljøet båten kan plasseres i (hav, skyer, sjø etc) og at den kan operere i 4-5 meters høye bølger.

Videre vil presentasjonen sette de andre produktene inn i lageret og på båten slik at de vises i bakgrunnen. 

VRI-prosjektet har opsjoner på mer

– Der foreligger opsjon på videre utvikling for bedriften sine andre proskuter, og dette gjør at videoen er utviklet slik at nye produkt kan gå inn i samme miljøet og spesifikasjonene.