«Kompetanse for framtida»

Dagsseminar om nyskaping, 17. april kl. 09.00-13.30 i Berte Kanutte 158

Publisert: 15.04.2008 10:05 av Marthe Alnes

Seminaret er aktuelt for både studentar og tilsette, og vil sette søkelys på kommersialisering av forskingsresultat og nyskapande studentarbeid. Har du ein forretningside basert på forsking eller nyskapande arbeid? Seminaret vil gi deg tips til korleis du kan utvikle ideen vidare.

Nyskapingsseminaret er ein del av FORNY-prosjektet (Forskingsbasert nyskaping) som skal bidra til innovasjon ved Høgskulen. FORNY er eit forskingsrådprogram der høgskulelektor Bjørn Gunnar Tafjord er prosjektleiar.

 

Påmelding til seminaret må skje innan onsdag 16. april til Bjørn Gunnar Tafjord, e-post: Bjorn.Tafjord@hivolda, tlf: 700 75 367  eller mob: 99 36 48 01.

 

 

 

Kl 09.00: Kommersialisering av forskning og nyskapende studentarbeid

·        FORNY – et program for forskningsbasert nyskaping

·       Hvorfor drive med dette?                           

 

Kl 09.30: Kommersialisering i Midt-Norge

·        Leiv Eiriksson Nyskaping (LEN) – en hjelper for  -kommersialisering i Midt-Norge

Kl 10.00: Årets vinner av NM for studentbedrifter, Hendig studentbedrift fra HiÅlesund

 

Kl 10.30: Hva gjør vi egentlig i en kommersialiseringsprosess?

§         Fasene fra idé til realisering

§         FORNY sine virkemidler i kommersialiseringsprosessen

§         Hvem har rett og hvem har plikt til å kommersialisere en ide?

§         Hvilke utfordringer må vi håndtere?

 

Kl 11.30: VARM LUNCH i BK-kantina

 

Kl 12.30: IPR – Intellectual Property Rights – beskytt din ide!

·        Hva er IPR?

·        Hvorfor bør jeg som idehaver tenke IPR beskyttelse?

·        Hvordan går jeg frem for å få til IPR-beskyttelse?

 

Kl 13.30: Seminar slutt

Kl 13:30: Kan min ide være aktuell for FORNY?

·        Har du allerede en ide får du en anledning til å gjøre en avtale med LEN for en første vurdering om ideen kan være aktuell for å få støtte fra FORNY.

·        Ta kontakt med Bjørn Gunnar Tafjord for avtale

 

 

 

 Gaute Moldestad frå Leif Eiriksson-senteret (LEN) i Trondheim kjem og held foredrag om nyskaping. Han er leiar for forretningsutvikling og FORNY-ansvarleg i LEN, og arbeider i nært samarbeid med høgskulane for å identifisere gode idear aktuelle for støtte frå FORNY. Gaute har fleire års erfaring frå arbeid med forretningsutvikling, leiing, marknadsføring og sal i teknologi- og kunnskapsverksemder. Han er utdanna frå NTH (NTNU) og forskingserfaring frå SINTEF.

 

LEN - Leiv Eiriksson Nyskaping AS  er eit innovasjonsselskap som arbeider med å bringe nyskapande, kompetansebaserte idear fram til livskraftige verksemder. Gjennom si rolle som FORNY-operatør for alle høgskulane i Midt-Noreg, hjelper LEN ideskaparane med rådgjeving og reiskap i utvikling av robuste forretningskonsept.

 

Her kan du lese meir om årets studentbedrift frå HiÅlesund.