«Kompetanse for framtida»

Høgskoleforskning møter næringslivets behov

Publisert: 11.03.2008 10:40 av Lubna Makhoul

Høgskolelektor Bjørn Gunnar Tafjord ved Høgskulen i Volda (HVO) er prosjektleder for Forskningsrådsprogrammene VRI og FORNY. Målet med disse prosjektene er å bidra til innovasjon og videreutvikling av samarbeidet mellom HVO og det regionale næringsliv.

Visjonen er å endre den tradisjonelle oppfatningen av Høgskulens rolle som regional utviklingsaktør.

- Høgskulen i Volda har tradisjonelt vært innrettet mot offentlig forvaltning, ikke minst på grunn av de dominerende profesjonsstudiene som i høy grad utdanner for denne sektoren. Vi vil at Høgskulen i større grad skal systematisere samarbeidet også med privat sektor, og på den måten tilby flere muligheter for studentene og de ansatte. Med disse prosjektene ønsker vi å bringe denne tankemåten et steg videre, sier Bjørn Gunnar Tafjord.

 

Tafjord har vært prosjektleder for de to prosjektene siden de ble etablert ved Høgskulen i Volda i løpet av 2007. Han mener at høgskoleledelsen på HVO har vært positiv, noe som er svært viktig for å få til grunnleggende endringer i organisasjonen.

 

Bjørn Gunnar Tafjord håper VRI og FORNY prosjektetene vil bidra til å forbedre posisjonen til HVO i 

samarbeidet med lokalt næringsliv

 

FORNY- kommersialisering av forskningsresultater

FORNY er et program som fokuserer på kommersialisering av forskningsresultatet innenfor høyere utdanning. Målet er å øke verdiskapningen i Norge gjennom å stimulere ansatte og studenter til etablering av egen virksomhet.

 

– Med FORNY prosjektet vil vi bygge en sterkere kultur for kommersialisering av forskning og kunnskap ved å gjøre Høgskulen til et regionalt senter for innovasjon og entreprenørskap, sier Tafjord, og legger til:

 

- Høgskulens ansatte og studenter har gjennom dette programmet mulighet til å få presentert og realisert forskningsbaserte forretningsideer. Dette kan føre til økt kompetanse og bredere kunnskap om kommersialisering og etablering, mener Tafjord.

 

HVO samarbeider regionalt med Høgskolen i Molde, Høgskolen i Ålesund og Møreforsking innenfor prosjektet FORNY-Møre som har som mål å øke samarbeidet mellom høyskolene og næringslivet. Prosjektet har en avtale med Leiv Erikson Nyskaping AS (LEN) i Trondheim, som er en kommersialiseringsaktør som hjelper med å realisere innovasjoner i høyskolesystemet.

 

– LEN hjelper ansatte og studenter ved høyskolene med å etablere egen virksomhet istedenfor å oppsøke allerede etablerte yrker. Jeg mener at dette er det beste oppfølgningsprogram innenfor dette feltet som finnes i Norge, understreker Bjørn Gunnar Tafjord.

 

LEN samarbeider med flere institusjoner i Midt-Norge og får sine midler til dette oppfølgingsarbeidet fra FORNY- programmet i Forskningsrådet. Selskapet kan på denne måten tilby gratis støtte til dem som ønsker å gå videre med sine ideer.

 

VRI- Virkemiddel for regional innovasjon

VRI-prosjektet har som hovedmål å fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskapning gjennom regional samhandling. Prosjektet fokuserer særlig på forholdet mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner, og en forsterket FoU-innsats i og for regionene.

 

– Jeg håper prosjektet vil bidra til å forbedre posisjonen til HVO i vårt samarbeid med lokalt næringsliv. For å etablere tjenester med høy kvalitet kreveres det en god og nær dialog med næringslivet i regionen, sier Tafjord.

 

I Møre og Romsdal er VRI innrettet mot maritime og marine næringer og FoU-miljøer. Aktørene skal finne sammen i aktiviteter som bidrar til at flere bedrifter i regionen satser på næringsrettet FoU og innovasjon. Finansieringsbehovet er dekket av både Forskningsrådet og Møre og Romsdal fylke.

 

– Høgskulen i Volda har hovedfokus på mediefagene og den rolle disse fagmiljøene kan spille inn mot maritim sektor i fylket, opplyser Tafjord. Høgskolen i Molde har fokus på logistikk, mens Høgskolen i Ålesund fokuserer på teknologi.

 

Ifølge prosjektlederen vil sjansen for å lykkes være avhengig av i hvilken grad man får til et nært og forpliktende samarbeid med næringslivet i regionen.

 

Vesentlige resultater

Høgskulen i Volda er allerede i gang med å bygge opp strategier og planer for å sikre at prosjektene blir vellykket. Flere tiltak er iverksatt for å motivere studenter og ansatte gjennom seminarer, konferanser, i tillegg til ulike kurs og studietilbud.

 

- For eksempel har en av våre tidligere studenter vært med i produksjonen av en animasjonsfilm for X-BOW brukt i ulike presentasjonssammenhenger av Ulsteinkonsernet. Studenten har nå etablert eget firma, sier Tafjord. Han håper at flere studenter og ansatte tar initiativ til å utvikle ideer med bakgrunn i forskning og undervisning som senere kan kommersialiseres.

 

Studenten har nå etablert eget firma, sammen med andre tidligere studenter, sier Tafjord.

 

 

Avdeling for kulturfag ved Høgskulen i Volda har utviklet et eget prosjektbasert studium som heter ”Produksjon og praksis i medie- og kulturformidling”. Kurset gir kompetanse innen prosjektutvikling og produksjonsarbeid i medie- og kulturformidling. For mer informasjon om kurset, klikk her.