«Kompetanse for framtida»

Samarbeid skal gi økt nyskaping

Publisert: 13.06.2007 12:05 av Per Arne Brandal

30.mai ble det arrangert en workshop i Trondheim som samlet høgskoler og forskningsinstitusjoner i Midt-Norge om tema innovasjon og nyskaping. Hensikten med workshopen var å sette fokus på samarbeidstiltak som på sikt skal øke antall bedriftsetableringer fra høgskole- og forskningsmiljøene i regionen.

Bakgrunnen er Norges Forskningsråds FORNY-program som skal motivere til kommersialisering av forskningsresultater fra universitet, høgskoler og forskningsinstitusjoner. Programmet gir ulike former for støtte til vitenskapelig ansatte og forskere som ønsker å videreutvikle et forskningsresultat til en forretningside og senere etablere en bedrift.

 

Leiv Eiriksson Nyskaping AS, som var vert for samlingen, er prosjektleder for FORNY i Midt-Norge og partner for høgskoler og forskningsinstitusjoner i arbeidet med å omdanne forskningsresultater til nye bedrifter. Prosjektleiar for FORNY ved Høgskulen i Volda, er høgskulelektor Bjørn Gunnar Tafjord.

 

Samlingen var også en erkjennelse av at et samarbeid mellom FORNY-aktørene i Midt-Norge vil kunne gi de beste resultatene. Derfor er det viktig å utvikle FORNY-samarbeidet gjennom å utnytte hverandres erfaringer, drøfte felles problemstillinger og utforme felles tiltak til økt nyskaping.

 

Deltagerne på samlingen var samstemmige i at vi i Midt-Norge har et godt grunnlag for øke vår skaperevne og få frem enda flere gode ideer som kan bli til spennende bedrifter. Får vi til dette gjennom samarbeid kan vi bli en foregangsregion i Norge.

 

 

Deltagerne på FORNY-samlingen. Fra venstre: Øivind Strand (Høgskolen i Ålesund), Britt Mellegaard (Leiv Eiriksson Nyskaping), Bjørn Tafjord (Høgskolen i Volda), Gaute Moldestad (Leiv Eiriksson Nyskaping), Ottar Ohren (Høgskolen i Molde), Iren Stoknes (Møreforskning), Ragnar Andresen (Høgskolen i Nord-Trøndelag) og Ragnhild Nisja (Høgskolen i Sør-Trøndelag).