«Kunnskap for framtida»

Nyhendearkiv med søk

Fritekst:

År: Måned:

Begrens antal resultat:

RJG_220.jpg

Her er den nye høgskuleleiinga

Det er no klart at Karen Lomeland Jacobsen tek til som direktør ved Høgskulen i Volda frå 21. august 2017.

KarenLJ_220.jpg

Ser fram til å utvikle høgskolen videre

Karen Lomeland Jacobsen synes hun får den mest spennende stillingen som finnes i regionen når hun tar til som ny høgskoledirektør ved Høgskulen i Volda.

mimp_220.jpg

Høye søkertall til ny mediemaster

Den nye mediemastergraden ved Høgskulen i Volda har truffet mange og opplevd søkertall en bare hadde drømt om. – Det er et behov for en slik mastergrad, mener dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.

INJECT_220.jpg

Vil hjelpe journalistar med ny teknologi

Saman med Universitetet i Bergen skal Høgskulen i Volda vere med på å utvikle framtidas digitale verktøy til bruk for journalistar.

KarenLJ_220.jpg

Ny direktør ved Høgskulen i Volda

Høgskulestyret har i styremøte 15. juni 2017 fatta vedtak om å tilby Karen Lomeland Jacobsen (40) stillinga som høgskuledirektør.

kmang_220.jpg

Høgskulen i den nasjonale satsinga «Kompetanse for mangfald»

Tysdag 13. juni vart det nasjonale skule- og barnehagebaserte utviklingsprosjektet «Kompetanse for mangfald i Møre og Romsdal 2016-2017» avslutta med ein konferanse for alle deltakarane.

phaug1_220.jpg

Stor interesse for spesialundervisning

Store auditorium var proppfult då forskarane bak forskingsprosjektet SPEED (The Function of Special Education) tysdag arrangerte dagsseminar og lanserte boka som er eit resultat av prosjektet.

verdsbygget_220.jpg

Det nye kulturhuset kan bli ”Verdsbygget”

– Volda skal vere ein plass til alle, ikkje berre ei spesiell gruppe. Verdsbygget, som vi vil kalle det nye kulturhuset på HVO-campus, skal vere eit symbol på dette, seier vinnarane av Innovasjonscamp 2017.

IC_2017_220.jpg

Innovasjonscamp 2017: kulturhus på campus

Høgskulen er saman med Volda vidaregåande skule (VVS), Volda kommune, Studentsamskipnaden i Volda og Ungt entreprenørskap Møre og Romsdal i går og i dag arena for Innovasjonscamp 2017. 150 elevar skal gje Volda kommune innovative råd om kva aktivitetar det nye kulturhuset på campus skal fyllast med.

phaug_220.jpg

Sjå seminar om spesialundervisning i skulen direkte tysdag

Tysdag presenterer forskingsgruppa frå Høgskulen i Volda og Høgskolen i Innlandet resultata sine og lanserer samstundes boka som omhandlar forskingsprosjektet SPEED (The Function of Special Education).

Rune_Kvalsund_220.jpg

Kvalsund med internasjonal handbok

Professor Rune Kvalsund ved Institutt for sosialfag er medforfattar i internasjonal handbok om livet i skular og klasserom.

Haugen_fou220.jpg

FoU-prisen til professor Tor Arne Haugen

FoU-prisen for 2017 går til professor Tor Arne Haugen ved Institutt for språk og litteratur, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Målet med FoU-prisen er å rette merksemda mot FoU-arbeid gjennom å synleggjere og heidre framifrå innsats.

HVO_Berte_Kanutte_220.jpg

Sjå styremøtet direkte

Vi strøymer styremøtet torsdag 1. juni frå klokka 11.00 her. Styret skal mellom anna ta for seg tilstandsrapporten for 2017, avdelingsstrukturen ved høgskulen og framtidig leige av Idrettsbygget.

Kunstut_220.jpg

Vellykket åpning av Kaarstadfestivalen

Seksjon for kunst og handverk ved Avdeling for kulturfag hadde en godt besøkt og meget vellykket utstillingsåpning av studentutstillingene sine i går. Kaarstadfestivalen 2017 er med det godt i gang.

jr_220.jpg

Rektor svarer på utspillet om strukturarbeid

Seks faglige tilsatte ved Avdeling for mediefag stiller seg gjennom et åpent brev kritiske til at Høgskulen i Volda blir stående alene og ønsker fusjonering med NTNU. På rektorbloggen sin svarer Johann Roppen på utspillet.

foto_tilsette_Knut_Willy_Sather_foto_Per_Straume_220.jpg

– Viktig for kompetansehevingen

Knut-Willy Sæther er den første som har blitt professor ved Høgskulen i Volda etter å ha fått professorstipend. Han mener ordningen er uvurderlig for å flere tilsatte i toppstillinger.

FB_banner_220.jpg

Kaarstadfestivalen 2017

– Studentar og tilsette ved Avdeling for kulturfag ønskjer alle velkomne til ei veke med konsertar, utstillingar, teaterframsyningar og kulturcafé, seier førstekonsulent Catarina Andersson. Kaarstadfestivalen 2017, den tredje i rekka så langt, tek til søndag 28. mai.

Storbandtreff17_230.jpg

Storbandtreff 17

Musikkseksjonen ved Høgskulen i Volda er vertskap for Storbandtreff 17 laurdag 20. mai. – Musikkutdanninga har hatt eit langvarig og fruktbart samarbeid med storbandet MixMasters over lang tid. No ønskjer vi å invitere fleire storband til samspel og konsertar, seier høgskulelektor Svein Hunnes.

lkfk_220.jpg

Ledige studieplassar for utdanna lærarar studieåret 2017/18

Høgskulen i Volda har ledige studieplassar i fleire fag for lærarar i strategien Kompetanse for kvalitet. Då utan vikar- eller stipendordning frå Utdanningsdirektoratet.

studio_220.jpg

– Ingen andre har dette i Noreg

Tysdag vart eit nytt opptaksstudio for undervisning ved Høgskulen i Volda opna. – Heilt unikt for universitet og høgskular i landet, meiner overingeniør Roy Inge Nupen.