«Kunnskap for framtida»

Nyhendearkiv med søk

Fritekst:

År: Måned:

Begrens antal resultat:

BerKa_220.jpg

Godt opptak

Det ser også i år ut til å gå mot eit godt opptak for Høgskulen i Volda.

sogl_220.jpg

Rekordsøking – måtte seie stopp tidleg

Aldri før har så mange søkt seg til masterutdanninga Samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda. – Nøgde studentar og eit godt rykte skal ha mykje av æra, meiner professor Roar Amdam.

nikolainh_220.jpg

Neste stopp: Volda

Sikt høyt og gjør studietiden din til et høydepunkt! Flere av studiene ved Høgskulen i Volda regnes for å være blant de beste i landet, samtidig som vi er landskjent for vårt gode og inkluderende studentmiljø.

froiluftsliv_rgb.jpg

Stor konkurranse om studieplassane til friluftsliv

– Dei siste fem åra har søkinga til studietilboda våre innan idrett og friluftsliv vore god. Den positive trenden held fram med rekordstor søking til bachelorutdanninga i friluftsliv, seier seksjonsleiar Helga Synnevåg Løvoll.

Jacob_Kjode_jr_220.jpg

Nytt mediehus: – Ros for romprogram

Styringsgruppa for nytt mediehus med kultursal og kino hadde møte i Volda onsdag 28. juni. – Statsbygg gav høgskulen ros for å spele inn eit godt gjennomtenkt og spenstig romprogram, seier HVO-direktør og leiar i styringsgruppa Jacob Kjøde jr.

skodje_220.jpg

Inngått kontrakt på 5,3 millionar kroner

Høgskulen i Volda skal skrive kultur- og bygdehistoria for Skodje kommune. Prosjektet, som er verd 5,3 millionar kroner, er det største eksternfinansierte prosjektet for historisk institutt nokon gong og eit av dei største for høgskulen sett under eitt.

matias_220.jpg

Høgt oppe med filmproduksjon

Han har filma for verdas beste regissør av ekstremsportfilmar lenge før han er ferdig med utdanninga si i Volda. Men aller helst vil Matias Myklebust vidareutvikle produksjonsselskapet sitt og få sine eigne filmar ut i verda.

bustad1_220.jpg

120 nye studentbustadar til Volda

Regjeringa har bestemt at Volda skal få bygd 120 nye studentbustadar. Det gjer at Studentsamskipnaden i Volda får auka talet på studentbustadar med nær 30 prosent.

mimp_220.jpg

Høye søkertall til ny mediemaster

Den nye mediemastergraden ved Høgskulen i Volda har truffet mange og opplevd søkertall en bare hadde drømt om. – Det er et behov for en slik mastergrad, mener dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.

natguid_220.jpg

Desse turekspertane kan vi få enda meir behov for i framtida

Stadig fleire turistar etterspør guida turar i naturen og et senter for turisme for vestlandsfylka har mål om bli best i verda på tematurisme. For å få til dette er ein avhengig av godt kvalifiserte guidar – som ein mellom anna utdannar i Volda.

skuleov_220.jpg

Styrte ungdomsskulen på eiga hand

Når lærarane ved Ørsta ungdomsskule reiste bort på seminar, fungerte Tonje Nordrum og Peter Smørdal som rektorar og la til rette for sine 60 medstudentar som tok over all undervisning ved skulen.

zanzibar_220.jpg

På utveksling i Zanzibar

Sosionomstudent Anne Nordengen reiste til Zanzibar i Tanzania for å ha praksis. Her kan du lese om hennes opplevelser og inntrykk som satte dype spor.

verkland_220.jpg

Masteren som gir ein så mykje

Samstundes som John-Ove Verkland vart meir analytisk og fekk betre skriveferdigheiter, lærte han også mykje om ulike kulturar gjennom masterstudiet Nynorsk skriftkultur. No føler han seg klar for læraryrket og vil halde fram som hobbyforfattar på si.

RJG_220.jpg

Her er den nye høgskuleleiinga

Det er no klart at Karen Lomeland Jacobsen tek til som direktør ved Høgskulen i Volda frå 21. august 2017.

KarenLJ_220.jpg

Ser fram til å utvikle høgskolen videre

Karen Lomeland Jacobsen synes hun får den mest spennende stillingen som finnes i regionen når hun tar til som ny høgskoledirektør ved Høgskulen i Volda.

INJECT_220.jpg

Vil hjelpe journalistar med ny teknologi

Saman med Universitetet i Bergen skal Høgskulen i Volda vere med på å utvikle framtidas digitale verktøy til bruk for journalistar.

KarenLJ_220.jpg

Ny direktør ved Høgskulen i Volda

Høgskulestyret har i styremøte 15. juni 2017 fatta vedtak om å tilby Karen Lomeland Jacobsen (40) stillinga som høgskuledirektør.

kmang_220.jpg

Høgskulen i den nasjonale satsinga «Kompetanse for mangfald»

Tysdag 13. juni vart det nasjonale skule- og barnehagebaserte utviklingsprosjektet «Kompetanse for mangfald i Møre og Romsdal 2016-2017» avslutta med ein konferanse for alle deltakarane.

phaug1_220.jpg

Stor interesse for spesialundervisning

Store auditorium var proppfult då forskarane bak forskingsprosjektet SPEED (The Function of Special Education) tysdag arrangerte dagsseminar og lanserte boka som er eit resultat av prosjektet.

verdsbygget_220.jpg

Det nye kulturhuset kan bli ”Verdsbygget”

– Volda skal vere ein plass til alle, ikkje berre ei spesiell gruppe. Verdsbygget, som vi vil kalle det nye kulturhuset på HVO-campus, skal vere eit symbol på dette, seier vinnarane av Innovasjonscamp 2017.