«Kompetanse for framtida»

Nyaste innlegg

skeide_folsvik.220.jpg

Nye styremedlemmer ved Høgskulen i Volda

Nils Peter Skeide og Oddbjørn Følsvik er nye styremedlemmer ved Høgskulen i Volda.

stebak_220.jpg

– Unik moglegheit for barnehagane

For første gong kan barnehagar få økonomisk tilskot frå Utdanningsdirektoratet når tilsette tek vidareutdanning gjennom Høgskulen i Volda.

bustad1_220.jpg

120 nye studentbustadar til Volda

Regjeringa har bestemt at Volda skal få bygd 120 nye studentbustadar. Det gjer at Studentsamskipnaden i Volda får auka talet på studentbustadar med nær 30 prosent.

ganger_220.jpg

Skal forske på transportutfordringane i Geiranger

Høgskulen i Volda er med i eit forskingsprosjekt som skal finne løysingar for eit berekraftig transportsystem for å handtere turiststrøymen i Geiranger og verdsarvområdet.

Mobilarm_220.jpg

Fire alarm on mobile phone for hearing impaired

Are you hearing impaired and need extra service during fire alarms? Volda University College now offers fire alarm on mobile phones in all buildings on campus.

Mobilarm_220.jpg

Brannvarsling på mobiltelefon for hørselshemmede ved HVO

Er du hørselshemmet og har behov for ekstra varsling ved brannalarm? Nå tilbyr Høgskulen i Volda dette for hele campus.

Arbsem_220.jpg

Ser mange fordelar med ny grunnskulelærarutdanning

Høgare lønn, djupare fagleg kompetanse, moglegheit for utveksling og meir spennande fag å velje i er noko av det dei fagtilsette ser for seg at den nye grunnskulelærarutdanninga over fem i år Volda vil gi studentane.

mmaster_220.jpg

New Media MA Programme at VUC

Volda University College is now proud to announce that the application for starting up a new English-medium Master’s programme in Media Practice as been approved. This means that VUC from the autumn of 2017 will start up a MA programme that is unique in Norway.

idag_220.jpg

International Day inspires students to study abroad

Anne Nordengen, a BA Social Work student at VUC, did her traineeship abroad last semester and was one of many presenting her experience abroad at the International Day 2017 at VUC. Anne and fellow students at VUC, together with more than 20 international guests, represented countries and partner universities at the fair to inspire new students to do a semester abroad.

mmaster_220.jpg

Fikk godkjent ny mediemasterutdanning

Mandag kom beskjeden som gjør at Høgskulen i Volda fra høsten 2017 starter opp en ny masterutdanning i mediefag som er unik i Norge.

kh_220.jpg

Workshop om tradisjonskunst

Studentane ved formgiving, kunst og handverk gjennomfører no ein workshop under leiing av kunsthandverkar Audun Røhnebæk Stikbakke, for tida masterstudent ved Raulandsakademiet.

skuleov_220.jpg

Styrte ungdomsskulen på eiga hand

Når lærarane ved Ørsta ungdomsskule reiste bort på seminar, fungerte Tonje Nordrum og Peter Smørdal som rektorar og la til rette for sine 60 medstudentar som tok over all undervisning ved skulen.

idag_220.jpg

Internasjonal inspirasjon på HVO

Anne Nordengen reiste selv på utveksling forrige semester og er et eksempel på hvorfor Høgskulen i Volda er gode på internasjonalisering. Under Internasjonal dag inspirerte hun og universiteter fra over 20 land studenter og ansatte til å dra utenlands.

raam_220.jpg

Omsett til 10 språk

Når den rumenske omsettinga av førstelektor Reidun Aambø si bok «Typisk norsk å være uhøflig?» vert ferdig i juni, kan den lesast på 10 utanlandske språk.

J_O_Ulstein_220.jpg

Populær skriftserie

– Den mestpubliserende kanalen i Norge for teologi- og religionsfaglige publikasjoner er «Kyrkjefag profil» som drives av Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda, sier dosent Jan Ove Ulstein.

sbar_220.jpg

Studentane nøgde med Høgskulen i Volda

Volda-studentane gir høgskulen karakteren 4,1 der 5,0 er best på overordna tilfredshet i den årlege studentundersøkinga Studiebarometeret. – Gode tal for oss, meiner rektor Johann Roppen.

garfors_220.jpg

Mannen som har besøkt alle verdas land kjem til Volda

Onsdag 8. februar er det internasjonal dag ved Høgskulen i Volda. Hovudgjesten i år er Gunnar Garfors, som har besøk alle verdas land.

hfag_220.jpg

Får etterspurd helsekompetanse i ny vidareutdanning

Etter å ha vore ute i arbeidslivet ei lita stund merka sosionomane at dei trengde meir kompetanse i jobben sin. Det får dei no gjennom den nyoppstarta utdanninga Helsefag for sosialarbeidarar.

fyr_220.jpg

Fekk eit fortrinn før dei skal søke jobb

Med kjende namn frå næringslivet og prosjektansvarlege frå både Utdanningsdirektoratet og fylkeskommunen som foredragshaldarar fekk PPU-studentane med seg viktig kunnskap ut i arbeidslivet.

styringsmodell_220.jpg

Peikte på organisasjonsstrukturen

Under eit informasjonsmøte for dei tilsette ved høgskulen om framtidig styringsmodell var ingen av dei tre innleiarane kategoriske i kva som er det beste valet. Dei var like så opptatt av korleis organisasjonen er bygd opp frå botnen av.