«Kompetanse for framtida»

Nyaste innlegg

kvalsund_220.jpg

Kvalsund utnemnt til æresmedlem i internasjonal forskingsorganisasjon

Etter å ha lagt ned mykje arbeid for European Educational Research Association gjennom 20 år, er professor ved Høgskulen i Volda, Rune Kvalsund, utnemnt til æresmedlem i forskingsorganisasjonen.

ITorske_220.jpg

Vil ha mer teater og drama inn i lærerutdanninga

Teater- og drama-miljøet ved institusjoner over hele landet frykter konsekvensene av at deres fagfelt kan få for lite plass i den nye grunnskolelærerutdanninga. Onsdag aksjonerte de.

bk-huset-08_220.jpg

Styremøte torsdag 27. april

Høgskulestyret ved Høgskulen i Volda har styremøte torsdag 27. april. Møtet blir ikkje strøyma på grunn av manglande kapasitet.

rel_mat_220.jpg

Samarbeider om mat og religion

Studentane på grunnskulelærarutdanninga GLU 5-10 kan velje «Kristendom, religion, livssyn og etikk 2» som valfag i det fjerde studieåret. For å gjere innhaldet i studiet meir handfast og konkret føregår delar av undervisninga over dampande kjelar på skolekjøkenet.

Ulsteinvik_220b.jpg

Vil du være statist i NRK-serien «Hjemmebane»?

I morgen onsdag 26. april skal NRK filme den første store statistscenen i Ulsteinvik. NRK trenger flere statister og lurer på om du kan være interessert?

Studiestart16_Foto_Tone_Solhaug_rgb__10.jpg620.jpg220.jpg

God auke i søkjarar til Volda

Høgskulen i Volda har ein god auke i talet på førsteprioritetssøkjarar i Samordna opptak samanlikna med fjoråret. Dette er klart etter at søknadsfristen gjekk ut 15. april.

representantar_banner_220.jpg

Kandidatane til høgskulestyret er klare

Seks kandidatar har vorte nominert til å sitte som studentrepresentant i høgskulestyret ved Høgskulen i Volda for perioden 2017/18.

17886885_10206853870625754_917957493_o.jpg

Grip sjansen - Vi treng nytt arbeidsutval!

Ønskjer du å påverke din studiekvardag og vere stemma til studentane på høgskulen? Da er Studenttinget i Volda rett organisasjon for deg å engasjere seg i. No har du sjansen - 19. april er det val på arbeidsutvalet!

natguid_220.jpg

Desse turekspertane kan vi få enda meir behov for i framtida

Stadig fleire turistar etterspør guida turar i naturen og et senter for turisme for vestlandsfylka har mål om bli best i verda på tematurisme. For å få til dette er ein avhengig av godt kvalifiserte guidar – som ein mellom anna utdannar i Volda.

masterkrea_220.jpg

Klart for masterstudium i kreative fag ved Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda har inngått eit samarbeid med Høgskulen på Vestlandet som gjer at studentar kan få undervisning og rettleiing i masterstudiet i kreative fag og læreprosesser i Volda.

J_Fet__220.jpg

Jostein Fet æresdoktor ved UiB

Jostein Fet (1924) er forskar, forfattar, kulturhistorikar, folkemusikar og tidlegare dosent og undervisningsleiar ved Høgskulen i Volda. Fet har levert ny innsikt i norsk kulturhistorie gjennom mange litteratursosiologiske forskingsarbeid. No er han utnemnd som æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

pol_2201.jpg

– Vil få større perspektiv og kan gjere ein betre jobb

Hausten 2017 startar Høgskulen i Volda opp to nye masteremne i politikk, helse og livsløp som kan takast som vidareutdanning. Desse skal gi både kunnskap til å utvikle heilskaplege tenester og personlig utvikling.

lms_220.jpg

Nytt system skal gjere studiekvardagen betre

Fredag vart kontrakten som gjer at Høgskulen i Volda går over frå Fronter til Canvas underteikna. Det nye systemet vil vere meir brukarvenleg og informativt for studentane, og ikkje minst med ein app som fungerer betre.

Omslag_toleranse_220.jpg

Ny bok: Toleranse – religion – konflikt

Boka er ei samling artiklar omkring temaet toleranse og religion. Boka er også ei helsing til dosent Asbjørn Simonnes med takk hans innsats på Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda i meir enn 30 år.

sprakrad_220.jpg

Språkrådet er velkomne til Volda/Ørsta

Ordførarane i Volda og Ørsta og Høgskulen i Volda ønskjer Språkrådet velkomne til Volda/Ørsta, om det blir aktuelt med utflytting frå Oslo.

studlan_220.jpg

Lukrativt å bli lærer

Starter du på grunnskolelærerutdanning til høsten, kan du få dekket en god del av studielånet. Mest penger får de som tar lærerutdanning for 1. til 7. trinn.

west_220.jpg

Gjeng bak prisvinnende film i gang med nytt filmprosjekt

De samme studentene som vant filmkonkurransen i Fri Flyt Film Tour har startet på et nytt spennende prosjekt. Petter Edvardsen Westgaard, som var å se i «Vår beste dag», kan fortelle at de i denne runden har fått med seg enda flere på laget og håper at det nye prosjektet vil bli tatt like godt imot.

sivsabjornsen__220.jpg

– Ein merkedag for høgskulen

Siv Elin Nord Sæbjørnsen vart den første kandidaten som disputerte for ph.d.-utdanninga «Helse- og sosialfag. Profesjonsutøving - vilkår og utvikling», som er ein fellesgrad mellom Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde.

prko_220.jpg

En smakebit av bransjen

Flere PR-studenter fra Høgskulen i Volda jobbet som frivillige under Kommunikasjonsdagen 2017. – Denne dagen har gitt meg faglig påfyll, og jeg har følt at jeg har bidratt, sier Halvard Roald Kvamme.

jopr_220.jpg

Innblikk i fremtiden

Journalistikkstudentene på Høgskulen i Volda er nå midt i den årlige internpraksisen. Målet er at den skal være så reell som mulig og gjøre studentene forberedt til å gå rett ut i jobb i en mediebedrift.