«Kompetanse for framtida»

Nyaste innlegg

sj_220.jpg

Høgskulen i Volda ser mot Asia

Høgskulen i Volda er kjend for å satse på internasjonalisering. No vert utvekslingstilbodet for studentar endå større med nye partnarskapsavtalar i Japan og Sør-Korea.

dosent_220.jpg

Vatne tilsatt som dosent

Bente Vatne har fått opprykk til dosent, og er tilsatt i en stilling ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Vatne har arbeidet ved høgskolen siden 1991 og undervist i pedagogisk teori og praksis/pedagogikk på ulike nivåer i lærerutdanningene.

mgamlem_220.jpg

Fagdag til studentane sitt beste

Både praksislærarar i barnehagane og faglærarar ved Høgskulen i Volda fekk tirsdag ei fagleg oppdatering for at studentane på barnehagelærarutdanninga skal stå best mogleg rusta når dei skal ut i arbeid.

frad_220.jpg

Fylkesrådmannen lufta Kristiansund-samarbeid

Møre og Romsdal fylkeskommune vil greie ut om det er mogleg å få til eit breiare forskings- og utdanningsmiljø i Kristiansund. Fredag diskuterte fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik dette med leiinga ved Høgskulen i Volda.

boksamling_220.jpg

Verdfull boksamling til Volda

Professor emeritus Oddvar Nes, som gjekk bort i september i fjor, lét etter seg ei svært verdfull og innhaldsrik privat boksamling på om lag 5000 bøker. No skal Høgskulen i Volda i samarbeid med Universitetet i Bergen forvalte denne bokskatten.

folkh_220.jpg

Skal vere med å betre folkehelsa

I konkurranse med fleire andre institusjonar valde Helsedirektoratet Høgskulen i Volda sitt fagmiljø til å evaluere satsingsprosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse».

nade_220.jpg

NÅDE I 2017

I år vert 500-års-jubiléet for reformasjonen feira på ulikt vis i store delar av Europa. For Martin Luther var spørsmålet om NÅDE heilt sentralt, men har det aktualitet i vår tid? Institutt for Religion, livssyn og kyrkjefag opnar vårsemesteret med ein presentasjon av nåde-aspekt i moderne populærkultur.

Rotevatn_220.jpg

Historisk tilslag på forskingsmidlar

– Den beste julegåva vi kunne ha fått, bryt Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, dekan ved Avdeling for mediefag ut. Dei har aldri motteke eksterne forskingsmidlar for eit formidlingsprosjekt på størrelse med det dei no får frå Norges forskingsråd.

matk2_220.jpg

Studentar sette smaksløkane i sving

Faglærarane i emnet Mat, kultur og konservering fekk både ein god forsmak på jula og ei overrasking når dei skulle teste produkta studentane hadde laga.

PR-sak_220.jpg

– Trefte nerven i problemet vårt

PR, kommunikasjon og media-studentar gjorde eit så godt inntrykk på Avfallsforum Møre og Romsdal i eit prosjektarbeid at dei vil halde fram med samarbeidet. Det føyer seg inn i rekka av samarbeidspartnarar utdanninga tek på seg oppdrag for.

app_220.jpg

Semesterkvitteringa på papir er blitt digital

Høgskulen i Volda tilbyr digitialt studentbevis (Studentbevisappen). Appen erstattar semesterkvittering på papir, og med verknad frå våren 2017 sender høgskulen difor ikkje lenger automatisk ut semesterekvitteringar på papir.

foto_tilsette_kristin_kibsgaard_sjohelle_foto_OlavStandalTangen_220.jpg

Kristin Kibsgaard Sjøhelle har disputert ved UiO

Kristin Kibsgaard Sjøhelle disputerte 12.12.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlinga "Å skrive seg inn i språket. Ein intervensjonsstudie av nynorsk sidemålsopplæring for vidaregåande trinn."

entrep_220.jpg

Henter inn spisskompetanse til entreprenøremne

Etter et års opphold er det eneste rene entreprenøremnet ved Høgskulen i Volda tilbake på timeplanen igjen på nyåret.

Barnevern_migrasjon_220.jpg

Barnevernsstudium med minoritetsperspektiv

– Barnevernstenesta i regionen har eit stort behov meir kompetanse i møte med minoritetsbarn, seier barnevernssjef Brynhild Solvang. No har ni av hennar medarbeidarar teke eksamen i masteremnet «Barnevern i et minoritetsperspektiv» ved Høgskulen i Volda.

Styre_220.jpg

Sjå styremøtet i opptak

Du kan sjå heile styremøtet frå 8. desember, som vi strøymde her. På dagsordenen stod mellom anna ny strategiplan for Høgskulen i Volda og budsjettet for 2017.

BerKa_220.jpg

Ansatte kom med innspill til ny strategiplan under allmøte

Både eventuelle fusjonsalternativ, faglig profil og satsingsområder ble diskutert da ledelsen ved Høgskulen i Volda inviterte de ansatte til allmøte om ny strategiplan.

LiCOR_2201.jpg

Utviklar ein heilt spesiell digital ressurs

Svenn-Arve Myklebost og Timothy Saunders, førsteamanuensisar i engelsk, følte dei brukte for mykje av undervisningstida si på å lære studentane grunnleggande ferdigheitene innanfor lesing og tolking av litteratur. Difor lagar dei no ein digital ressurs som skal løyse utfordringa.

henrkaar_220.jpg

NEW TEACHER EDUCATION AT VUC ACCREDITED

NOKUT (the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education) has this autumn reviewed the plans for the new Teacher Education Programmes grades 1-7 and grades 5-10 at Volda University College, and concludes with accreditation of both programmes. “This confirms the high quality of our teacher education, and recognizes its long traditions” Rector Johann Roppen says.

Oddrun_Braten_220.jpg

Religionspedagogisk forskarforum i Volda

Høgskulen i Volda (HVO) ved Institutt for religion, livssyn og etikk er torsdag og fredag vertskap for NoReFo (Norsk Religionspedagogisk Forskerforum). – Vi ønskjer å få belyst forskinga som føregår i UH-sektoren innanfor religionsdidaktikk og vi ser også fram til å høyre om forskingsprosjekt her ved HVO, seier NoReFo-leiar Oddrun Bråten.

Inger_MArie_Okkenhaug_220.jpg

Oppstart v-2017: Migrasjon, kjønn og religion

– «Migrasjon, kjønn og religion» er eit nytt masteremne med oppstart våren 2017 som tar for seg to faktorar som kan ha mykje å seie i migrasjonssituasjonen, seier professor Inger Marie Okkenhaug. Emnet er ein del av «Master i kulturmøte», eit tverrfagleg studium om kulturar og møte mellom kulturar.