«Kompetanse for framtida»

Nyaste innlegg

Roppen_Dimmen_220.jpg

Nynorsksenteret vert overført til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda har vore vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) heilt sidan etableringa i 2005. Frå 1. januar skal HVO overta også det faglege ansvaret, og både oppdrag og finansiering skal frå då av inkluderast i HVO sitt oppdragsbrev.

Vocalese_220.jpg

Vocalese 2017

Storbandet MixMasters i samarbeid med musikkutdanninga ved Høgskulen i Volda og kulturskulane i Volda og Stryn inviterer 25. og 26. mars publikum på Sunnmøre og i Nordfjord til ei musikalsk reise i underhaldningsmusikken.

lyd1_220.jpg

Nytt emne gir jobbmoglegheiter for studentane

Det nye teateremnet i lydbok, dubbing og radioteater er berre halvvegs ferdig, og allereie har studentane fått sine første profesjonelle oppdrag.

prakglu_220.jpg

Testar ut yrket frå første stund

Allereie etter ein månad i utdanninga får grunnskulelærarstudentane ein smakebit av læraryrket. Det vert følgd opp med lærerike praksisperiodar gjennom heile utdanninga. – Uvurderleg erfaring, meiner studentane vi snakka med.

bamse_220.jpg

Kunstutstilling i Kaarstad-huset

Mykje fint å sjå i gangane ved Seksjon for formgjeving, kunst og handverk i Henrik Kaarstad-huset. Mange flotte arbeid i ulike teknikkar som teikning, leire, tekstil, design og skulptur. Ta deg ein tur og sjå.

msam_220.jpg

Samling av mediefaga ved Høgskulen i Volda

Etter samtalar mellom rektoratet, direktør og dekanane ved Avdeling for kulturfag og Avdeling for mediefag har rektoratet og direktør kome fram til at vi vil foreslå at mediefaga ved Høgskulen i Volda blir samla på avdeling for mediefag frå 1. januar 2018. Direktøren tek sikte på å legge fram dette som sak for styret, seinast på møtet i juni.

BK_220.jpg

Høgskulen lyser ut direktørstillinga

Jacob Kjøde jr. går av med pensjon i slutten av juli og Høgskulen i Volda lyser difor ut stillinga som høgskuledirektør.

vrektor_220.jpg

Fortsatt valgt rektor ved Høgskulen i Volda

Styret ved Høgskulen i Volda har i dag bestemt at en skal fortsette med valgt rektor som styringsform. Det gjennom et knappest mulig flertall i styret.

lewe2_220.jpg

Med i internasjonalt samarbeid

– Vi ønsker å utfordre studenter til å finne formidlingsformer som er tilpasset dagens kommunikasjonsverden, og som kan bidra til at minnene om Holocaust ikke forsvinner, sa førsteamanuensis Thomas Lewe fra Avdeling for mediefag ved HVO da han nylig presenterte prosjektet «Rethinking Memory Culture».

smie_220.jpg

Ope hus på formgjeving, kunst og handverk

– Dette skal bli ei saks, seier Eivind Karlsen mens han hamrar laus på eit jarnemne so gneistane fyk. Seksjon for formgjeving, kunst og handverk opna torsdag dørene til dei ulike verkstadane for publikum som fekk sjå mange fine arbeid innan tre og metall, teikning, keramikk og tekstil.

dab_220.jpg

Den første utdanningsinstitusjonen med DAB-sendingar

Høgskulen i Volda har fått 300.000 kroner frå Medietilsynet til å setje opp ein DAB-sendar, som gjer at studentane i Volda blir dei første i landet som skal sende radioprogram gjennom den nye DAB-teknologien.

temak_220.jpg

Temakveld om livskvalitet heile livet trakk mange

Over 150 personar møtte opp for å få med seg temakvelden som tok for seg korleis ein kan legge til rette for at pasientar får eit best mogleg liv – livet ut.

styret_220.jpg

VAL AV STUDENTREPRESENTANTAR TIL HØGSKULESTYRET 2017

Som studentrepresentant i Høgskulestyret kan du vere med på å bestemme. I perioden 19. april til 3. mai skal to student­representantar og to vara veljast inn i styret, og nominasjons­perioden er no i gang.

komputf_220.jpg

Har løysing for kompetanseutfordring blant lærarar

1500 lærarar i Møre og Romsdal har behov for vidareutdanning innan 2025. I dag får for få av desse lærarane ta ei slik utdanning for å fylle nye krav til yrket, medan Høgskulen i Volda har tilbodet dei treng.

skeide_folsvik.220.jpg

Nye styremedlemmer ved Høgskulen i Volda

Nils Peter Skeide og Oddbjørn Følsvik er nye styremedlemmer ved Høgskulen i Volda.

stebak_220.jpg

– Unik moglegheit for barnehagane

For første gong kan barnehagar få økonomisk tilskot frå Utdanningsdirektoratet når tilsette tek vidareutdanning gjennom Høgskulen i Volda.

bustad1_220.jpg

120 nye studentbustadar til Volda

Regjeringa har bestemt at Volda skal få bygd 120 nye studentbustadar. Det gjer at Studentsamskipnaden i Volda får auka talet på studentbustadar med nær 30 prosent.

ganger_220.jpg

Skal forske på transportutfordringane i Geiranger

Høgskulen i Volda er med i eit forskingsprosjekt som skal finne løysingar for eit berekraftig transportsystem for å handtere turiststrøymen i Geiranger og verdsarvområdet.

Mobilarm_220.jpg

Fire alarm on mobile phone for hearing impaired

Are you hearing impaired and need extra service during fire alarms? Volda University College now offers fire alarm on mobile phones in all buildings on campus.

Mobilarm_220.jpg

Brannvarsling på mobiltelefon for hørselshemmede ved HVO

Er du hørselshemmet og har behov for ekstra varsling ved brannalarm? Nå tilbyr Høgskulen i Volda dette for hele campus.