«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Kurs og oppdrag

Etter- og vidareutdanningsaktiviteten ved Høgskulen i Volda vert gjennomført av avdelingane. Kontor for samfunnskontakt er eit samordnande organ som har rolla som kompetansemeklar og formidlar kontakt mellom fagmiljø og aktørar i privat eller offentleg arbeidsliv eller organisasjonar. Vi kan skreddarsy tilbod som er tilpassa oppdragsgivar sine behov.

Sentrale ansvarsområde

Utvikling av kurstilbod, planarbeid, gjennomføring av kurs, konferansar, budsjett med meir. 

Kontakt

Kontor for samfunnskontakt

phd_molde_fellesbilde_220.jpg

Oppstart av doktorgradsstudiet i helse- og sosialfag

Ledelsen ved høgskolene i Volda og Molde, arbeidsutvalget, doktorgradsutvalget, og ikke minst stipendiatene, var tilstede på seminaret som markerte oppstarten av det nye doktorgradsstudiet i helse- og sosialfag.

symfork_220.jpg

Samarbeid mellom Animation Volda og symfoniorkesteret

På opninga av årets Animation Volda skal symfoniorkesteret i samarbeid med Indre Strøk frå Ålesund spele klassikarane «Bolero» av Ravel og «Peter og ulven» av Prokofjev, begge med teiknefilm til.

Praksisrettl_220.jpg

Klientretta praksisstudium

Meir enn hundre sosialarbeidarstudentar ved Høgskulen i Volda startar denne veka klientretta praksisstudium.