«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Kurs og oppdrag

Etter- og vidareutdanningsaktiviteten ved Høgskulen i Volda vert gjennomført av avdelingane. Kontor for samfunnskontakt er eit samordnande organ som har rolla som kompetansemeklar og formidlar kontakt mellom fagmiljø og aktørar i privat eller offentleg arbeidsliv eller organisasjonar. Vi kan skreddarsy tilbod som er tilpassa oppdragsgivar sine behov.

Sentrale ansvarsområde

Utvikling av kurstilbod, planarbeid, gjennomføring av kurs, konferansar, budsjett med meir. 

Kontakt

Kontor for samfunnskontakt

Birgitte_Fondevik_220.jpg

Opplæring av ungdom med kort botid i Norge

Fylkesmannen i Møre og Romsdal (FMMR) og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) står bak dette opplæringsprosjektet i samarbeid med Høgskulen i Volda. Tilsvarende prosjekt settes i gang over hele landet. Torsdag var det oppstartsamling i Volda.

TorJohanEkeland_220.jpg

Debatt om styring av psykologers praksis

Er det for lite tillit og for mye detaljstyring i psykisk helsevern? Er psykologers mulighet til å utøve klinisk skjønn truet? Det blir debatt på Litteraturhuset i Oslo 19. mars. Professor Tor-Johan Ekeland er med i panelet.

noda_220.jpg

NODA15 – Ny nordisk konferanse i datajournalistikk

Denne helga arrangeres NODA15, den andre nordiske konferansen i datajournalistikk. Godt over hundre studenter og ansatte ved Høgskulen i Volda er med.