«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Kontor for etter- og vidareutdanning

Vi er Høgskulen i Volda sin kompetansemeklar.
Vi kan skreddarsy tilbod som er tilpassa oppdragsgivar sine behov.

Sentrale ansvarsområde

Utvikling av kurstilbod, planarbeid, gjennomføring av kurs, konferansar, budsjett med meir. 

Kontakt

Eirik Bech

T: 70 07 53 15
eirikb@hivolda.no

Kontoret for etter- og vidareutdanning
Høgskulen i Volda
Postboks 500, 6101 Volda
T: 70 07 53 15 
F: 70 07 50 51