«Kompetanse for framtida»

Kurs og oppdrag

Etter- og vidareutdanningsaktiviteten ved Høgskulen i Volda vert gjennomført av avdelingane. Kontor for samfunnskontakt er eit samordnande organ som har rolla som kompetansemeklar og formidlar kontakt mellom fagmiljø og aktørar i privat eller offentleg arbeidsliv eller organisasjonar. Vi kan skreddarsy tilbod som er tilpassa oppdragsgivar sine behov.

Sentrale ansvarsområde

Utvikling av kurstilbod, planarbeid, gjennomføring av kurs, konferansar, budsjett med meir. 

Kontakt

Kontor for samfunnskontakt

AGR_220.jpg

Verdsleiande animatør med open forelesing

– Peter Lord er grunnleggjar og leiar av Aardman Animations, det leiande stop-motion-studioet i verda. Som nytilsett professor i Volda held Lord ei open illustrert tiltredingsforelesning, ei storhending alle animasjonsutdanningar i verda misunner oss, seier dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.

UNG-seminar_220.jpg

Lærarprofesjonalitet i møtet med ungdom som strevar

Denne veka arrangerte Høgskulen i Volda eit seminar for PPU-studentar der ein sette søkelyset på korleis ein som lærar kan møte og hjelpe elevar som av ulike grunnar har det vanskeleg.

Natur_Sykkelguiden_Anita_Finne_220.jpg

Godver, guiding og gardsdrift i Hjørundfjorden!

Sist laurdag gjennomførte studentane på naturguideutdanninga ved Høgskulen i Volda og lokale krefter eit heildags opplegg med guida turar, servering og kveldskonsert I Hjørungfjorden som ein del av Kaarstadfestivalen 2016.