«Kompetanse for framtida»

Kurs og oppdrag

Etter- og vidareutdanningsaktiviteten ved Høgskulen i Volda vert gjennomført av avdelingane. Kontor for samfunnskontakt er eit samordnande organ som har rolla som kompetansemeklar og formidlar kontakt mellom fagmiljø og aktørar i privat eller offentleg arbeidsliv eller organisasjonar. Vi kan skreddarsy tilbod som er tilpassa oppdragsgivar sine behov.

Sentrale ansvarsområde

Utvikling av kurstilbod, planarbeid, gjennomføring av kurs, konferansar, budsjett med meir. 

Kontakt

Kontor for samfunnskontakt

Natur_Sykkelguiden_Anita_Finne_220.jpg

Godver, guiding og gardsdrift i Hjørundfjorden!

Sist laurdag gjennomførte studentane på naturguideutdanninga ved Høgskulen i Volda og lokale krefter eit heildags opplegg med guida turar, servering og kveldskonsert I Hjørungfjorden som ein del av Kaarstadfestivalen 2016.

Innpovasjonscamp_logo_220.jpg

Innovasjonscamp 2016

6. – 7. juni får Høgskulen i Volda besøk av 125 elevar frå Volda vidaregåande skule. I undervisningsopplegget «Innovasjonscamp», eit samarbeid mellom skule og næringsliv, skal dei kome med kreative innspel på korleis høgskulen og studiebygda kan bli meir attraktive.

Elisabeth_Anundsen_220.jpg

Glimt frå Kaarstadfestivalen

Kaarstadfestivalen 2016 er godt i gjenge, og i dag kunne ein få med seg ei rekkje konsertar på Rokken og i konsertsalen i Kaarstad-huset. Dei kunstinteresserte kune få med seg utstillingane på Maurtua og i ulike bygg på campus.