«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Kurs og oppdrag

Etter- og vidareutdanningsaktiviteten ved Høgskulen i Volda vert gjennomført av avdelingane. Kontor for samfunnskontakt er eit samordnande organ som har rolla som kompetansemeklar og formidlar kontakt mellom fagmiljø og aktørar i privat eller offentleg arbeidsliv eller organisasjonar. Vi kan skreddarsy tilbod som er tilpassa oppdragsgivar sine behov.

Sentrale ansvarsområde

Utvikling av kurstilbod, planarbeid, gjennomføring av kurs, konferansar, budsjett med meir. 

Kontakt

Kontor for samfunnskontakt

Gunnar_Stave_220.jpg

– Mange høgdepunkt

– Årets kammermusikkfestival har mange høgdepunkt. Kvar konsert er i seg sjølv ei stor oppleving der vi får høyre musikarar av høg internasjonal klasse. Det vert også spennande møte med regionale aktørar, seier styreleiar for Sunnmøre kammermusikkfestival Gunnar Stave.

Sandstad_Dalen_220.jpg

Høgskulestudentar med eigne komposisjonar

På opningskonserten til Sunnmøre kammermusikkfestival får tre studentar ved Høgskulen i Volda framført eigne verk. Beverlyne Wanjala, Hildur Sandstad Dalen og Elise Sandøy Skarstein studerer intuitiv komposisjon, improvisasjon og musikkfilosofi under fagleg leiing av komponisten Magnar Åm.

JQ-5_220.jpg

Musikkfestival med internasjonalt tilsnitt

Sunnmøre kammermusikkfestival har som mål å presentere kammermusikk av høg internasjonal klasse. Til årets festival 3. – 5. september har festivalleiinga henta inn tre unge og dyktige musikarar frå kontinentet: Barbara Buntrock frå Tyskland, Elisabeth Breuer frå Austerrike og den franske pianisten Julien Quentin.