«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Kurs og oppdrag

Etter- og vidareutdanningsaktiviteten ved Høgskulen i Volda vert gjennomført av avdelingane. Kontor for samfunnskontakt er eit samordnande organ som har rolla som kompetansemeklar og formidlar kontakt mellom fagmiljø og aktørar i privat eller offentleg arbeidsliv eller organisasjonar. Vi kan skreddarsy tilbod som er tilpassa oppdragsgivar sine behov.

Sentrale ansvarsområde

Utvikling av kurstilbod, planarbeid, gjennomføring av kurs, konferansar, budsjett med meir. 

Kontakt

Eirik Bech

T: 70 07 53 15
eirikb@hivolda.no

Kontor for samfunnskontakt
Høgskulen i Volda
Postboks 500, 6101 Volda
T: 70 07 53 15 
F: 70 07 50 51

 

Larar_elev_220.jpg

Lærarutdanning = jobb

Tal frå Statistisk Sentralbyrå viser at Noreg vil mangle 38000 lærarar i 2025. – Med ei lærarutdanning vil ein vere etterspurd arbeidskraft til trygge jobbar over heile landet, seier dekan Arne Myklebust ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

BLU_deltid_praksis_220.jpg

Barnehagelærarutdanning på deltid

Studentane ved barnehagelærarutdanninga på deltid er pionerar. Dei er dei første som tek ei profesjonsutdanning med store delar av undervisninga på nett ved hjelp av konferansesystemet Adobe Connect. Før påske var studentane i praksis.

Simen_220.jpg

Filmpris til tidlegare HVO-student

Tidlegare HVO-student Øystein Frøyland vann prisen for beste dokumentarfim under Den norske studentfilmfestivalen. Den prisvinnande filmen «Simen" laga han som student ved masterstudiet i dokumentar og journalistikk i Volda.

blomstermaleri_220.jpg

Kunst og kultur hjelper demenspasienter

Videreutdanningen Aktiv omsorg ved Høgskulen i Volda har gitt Bodil Skare og Manuela Erlbeck inspirasjon og en større faglig trygghet i arbeidet for personer med demenssykdom.

Munthe_Aalde_220.jpg

Studentane trivst best på små lærarutdanningar

Studentar på små lærarutdanningar trivst best, opplevert størst læringstrykk og fullfører utdanninga i langt større grad enn på dei største lærarutdanningane.

TorJohanEkeland_220.jpg

Debatt om styring av psykologers praksis

Er det for lite tillit og for mye detaljstyring i psykisk helsevern? Er psykologers mulighet til å utøve klinisk skjønn truet? Det blir debatt på Litteraturhuset i Oslo 19. mars. Professor Tor-Johan Ekeland er med i panelet.

Topphol_og_Fondevik_220.jpg

Lærarløftet: Sju nye studium ved HVO

I samband med regjeringa si satsing på vidareutdanning av lærarar, har Høgskulen i Volda (HVO) fått tilslag på sju nye studium frå hausten av. Søknadsfristen her er 15. mars.

bll_media_220.jpg

HVO på Lyd, Lys og Bildemessa

Førsteamanuensis Pål Aam og ingeniør Reidulf Botn frå Avdeling for mediefag stilte på stand for Høgskulen i Volda på Lyd-, lys- og bildemessa på Telenor Arena i tidsrommet 25. til 27. februar 2015.

Naturguide_FS_Vik_220.jpg

Samarbeider med reiselivet

Dagleg leiar i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Geir S. Vik, helsar velkomen den nye naturguideutdanninga ved Høgskulen i Volda. Han meiner det vil vere stort behov for kvalifiserte folk som kan sikre gode naturopplevingar på eit breitt nivå.

AudFolkestad_220.jpg

Mangfald i kulturfaga

− Det vi kan samle under paraplyen kulturfag, eller praktiske estetiske fag, er blant det breiaste tilbod på høgskulenivå i landet. Dette seier Aud Folkestad, dekan for Avdeling for kulturfag ved Høgskulen i Volda.

KH_Kran_220.jpg

Glimt frå ei utstilling

Utstillinga "Objekt i rom" handlar om møte med ting, ting som fortel, gjenbruk, metall og miniatyrar. Sjå litt av det studentane ved formgiving, kunst og handverk stiller ut i Kaarstad-huset.

2015-02-05_15_03_55_220.jpg

Fiskesprell i barnehagen

– Å, gu' kor ej gler mej! I denne veka har 52 studentar ved førskulelærarutdanninga på deltid, som Høgskulen i Volda har i Ålesundsregionen, delteke på Fiskesprellkurs ved Blindheim ungdomsskule i Ålesund.

VEKA15_revysjef_Kristina_220.jpg

VEKA'15: Kristiansundsjente er sjef for årets studentrevy

– Jeg har klart å snike inn «Færra te Mexico» av Lynni Treekrem. Det blir naturlig nok mye Sunnmøre i både innhold og humor, så noe måtte jeg finne på, sier Kristina Juul Jørgensen.

LA_Tomter_220.jpg

The Giant of the Nordic Viola

Det blir konsert med bratsjisten Lars Anders Tomter og Ålesund Strykekvartett i konsertsalen på Høgskulen i Volda fredag 6. februar kl. 18.00.

noda_220.jpg

NODA15 – Ny nordisk konferanse i datajournalistikk

Denne helga arrangeres NODA15, den andre nordiske konferansen i datajournalistikk. Godt over hundre studenter og ansatte ved Høgskulen i Volda er med.

idrett_ski_og_fjell_220.jpg

Stor interesse for naturguideutdanninga

Til hausten er det oppstart for det nye studiet Naturguide (60 stp). – Det har vore stor interesse for dette tilbodet på Facebook, seier rekrutteringsansvarleg Ann Karene Rasmussen.

opptak_220.jpg

Økning i det lokale opptaket

Høgskulen i Volda opplever en økning på 20% i det lokale opptaket.

nyttarskonsert_220.jpg

NYTTÅRSKONSERT

Velkomne til eit musikalsk og visuelt fyrverkeri med symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda og dansarar frå Ørsta og Volda ballettskule laurdag 24. januar og søndag 25. januar.

lodve_solholm_220.jpg

Ut i jobb-dagen 2015

– Eg ser fram til denne fagdagen. Det er eit stort behov for rekruttering av barnhagelærarar og lærarar i skulen i åra som kjem, seier fylkesmann Lodve Solholm.

sentio_220.jpg

Høgskolen har økt sin merkevarestyrke

For tredje år på rad har Sentio Research, et firma som driver med markedsanalyser i 37 land, spurt nordmenn om hvilke høgskoler og universitet man kjenner til. Rapporten viser at Høgskulen i Volda har økt sin merkevarestyrke og får en skår som ligger tett opp til de store universitetene.