«Kunnskap for framtida»

Konferansar og arrangement

Kontor for samfunnskontakt tek seg av det adminsitrative når du treng å planlegge og gjennomføre eit seminar, ein fagdag, konferanse eller eit anna arrangement. Vi har erfaring med både regionale, nasjonale og internasjonale konferansar.

Vi hjelper deg med:

  • planlegging
  • marknadsføring og annonsering
  • deltakarpåmelding
  • informasjon til deltakarar
  • deltakarregistrering
  • gjennomføring
  • fakturering