Friskliv og meistring i eit endringsperspektiv

– Tilnærming til viktige folkehelseutfordringar på Søre Sunnmøre. Kven har ansvaret?

Fagdag 15. april 2016 kl. 08.15 – 15.15, Høgskulen i Volda, Berte Kanutte, store auditorium.

Program

08.15 Registrering, frukt, kaffi/te
08.45 Velkommen
Jens Standal Groven, prorektor ved Høgskulen i Volda
09.00 Friskfokus versus sjukdomsfokus- sjef i eige liv?
Arne Gotteberg, kommuneoverlege i Volda/Ørsta. Styremedlem i "Sunne kommuner" -WHO sitt norske nettverk
09.25 Meistring og myndiggjering- reform eller retorikk?
Kåre Heggen, professor i pedagogikk, avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda og professor II, Høgskolen i Oslo
10.25 Pause
10.40 Endring, motivasjon og kommunikasjon
Helga Synnevåg Løvoll, høgskulelektor, avdeling for kulturfag, Høgskulen i Volda
11.10 Morgondagens omsorg i eit frisklivs- og meistringsperspektiv
Ragnhild Velsvik Berge, pleie og omsorgsleiar i Herøy
11.45 Lunsj
12.30 Finn motivasjonsknappen
Rune Sæbønes, redaktør i Møre Nytt fortel om eigne erfaringar
12.50 Samhandling om læring og meistring på brukarane sine vilkår/premissar
Toril Kvisvik- LMS
13.20 Hjarterehabilitering- starten på eit nytt liv?
Anne Grete Vågen, spesialsjukepleiar ved Volda sjukehus-hjarterehabiliteringa
13.40 Frisklivssentralen: Lav terskel- høg kompetanse
Kjersti Vengen Jensen, dagleg leiar av Frisklivssentralen i Ulsteinvik
Mona Helen Kile, frisklivsrettleiar i Frisklivssentralen Aktiv i Volda
14.00 Pause
14.15 Friskliv, meistring og folkehelse i kommuneplanen
Regine Solberg Aklestad, Kommuneplanleggar i Volda
14.35 Friskliv, lærings- og meistringstilbod- eit prioritert samfunnsansvar?
Rune Sjurgard, Rådmann i Volda kommune
Einar Vik Arset, rådmann i Ulstein kommune
15.15 Vegen vidare
Jørgen Amdam, ordførar i Volda og professor i samfunnsplanlegging
15.30 Slutt

Med atterhald om endringar i programmet
Last ned programmet i pdf-format pdf.png

Målgruppe

Alle med interesse for friskliv og meistring:
Leiarar og helse- og sosialpersonell i Sjustjerna-kommunane (til dømes lege/fysioterapeut/ergoterapeut/psykisk helse og rus/sjukepleiar/PPT/tilsette i NAV/helsesøster/miljøarbeidar/tannhelseteneste); leiarar og tilsette i helseforetaket knytt til Volda sjukehus og Mork rehabiliteringssenter;  ordførarar, politikarar og administrasjon (planleggjarar/rådmenn/folkehelsekoordinatorar) i regionen, studentar og tilsette ved Høgskulen i Volda, brukarar og  brukarorganisasjonar, frivilleg sektor.

Fagdagen blir søkt godkjent med teljande kurstimar for aktuelle faggrupper.

Fagdagen er no fullteikna!

  • Deltakaravgift inkludert lunsj:  250,- kroner.
  • 20 plassar er reservert tilsette og studentar ved Høgskulen i Volda. Her gjeld prinsippet om "førstemann til mølla".