banner_940.jpg

 

Heildags natur- og kulturoippleving frå 12.00 til 22.00!

Gjennom praktisk naturguiding for publikum presenterer høgskulen det nye Naturguidestudiet, og i samarbeid med lokale aktørar og Kaarstadfestivalen legg vi til rette for kultur- , kunst- og musikkopplevingar ein heil dag.

collage.jpg

Formiddag og ettermiddag: Naturguiding og aktivitetar med studentar frå Naturguidestudiet.
 
Ettermiddag: Kulturopplevingar i Bjørkebygda: Bakketunet, J-buda m. fl. Matsal og baristakaffe.
 
Kveld: Kveldskonsert med impro-jazzgruppa "Quest", Magnar Åm og John Inge Leira Bjøringsøy.