«Kunnskap for framtida»

Forkurs i matematikk

Høgskulen i Volda arrangerer forkurs i matematikk sommaren 2017.

Dette er eit tilbod til søkjarar på:

Om forkurset
Søkjarar som har eit karaktersnitt i fellesfaget matematikk (224 timar) mellom 3,0 og 3,99, og stettar dei andre delane av opptakskravet, får tilbod om forkurs. Dei som gjennomfører forkurset, får betinga opptak, dvs. at dei må stå på den nasjonale avsluttande prøva etter forkurset, for å kunne starte på utdanninga.

Innhaldet i kurset vil tilsvare fellesfaget i matematikk (1P og 2P) i vidaregåande skule. Kravet for bestått tilsvarar kravet for karakteren 4 på eksamen i 1P og 2P. Undervisninga i kurset føregår i Volda i juli 2017.

Praktisk informasjon

Kontaktperson: Øyvind Roger Halse