«Kompetanse for framtida»

Forkurs i matematikk

Høgskulen i Volda arrangerer forkurs i matematikk med oppstart 4. juli og nasjonal eksamen 1. august.

Dette er eit tilbod til søkjarar på:

Om forkurset
Søkjarar som har eit karaktersnitt i fellesfaget matematikk (224 timar) mellom 3,0 og 3,99, og stettar dei andre delane av opptakskravet, får tilbod om forkurs. Dei som gjennomfører forkurset, får betinga opptak, dvs. at dei må stå på den nasjonale eksamenen i starten av august, for å kunne starte på utdanninga.

Innhaldet i kurset vil tilsvare fellesfaget i matematikk (1P og 2P) i vidaregåande skule. Kravet for bestått tilsvarar kravet for karakteren 4 på eksamen i 1P og 2P.

Kurset vil ha undervisning i Volda 4 dagar i veka, måndag til torsdag, f.o.m. 4. juli t.o.m. 28. juli. Eksamen måndag 1. august. Undervisning kl 09:15 – 15:00 kvar dag. Undervisninga føregår i rom 243 i Hans Strøm-huset. Tida vil bli delt omtrent likt mellom gjennomgang av fagstoff og hjelp med oppgåveløysing.

Hugs at det er eit stort arbeid å skulle arbeide seg gjennom heile 1P- og 2P-matematikken. For mange vil 4 veker vere for kort tid. Det er difor ein stor fordel å starte å arbeide med matematikken så snart som råd, før kurset startar i juli.

Undervisningsplan og nettressursar

Plan for undervisninga i forkurset med linkar til nettressursar finn du ved å klikke på denne lenka.

Du treng ikkje skaffe lærebøker til kurset. Vi baserer oss kun på nettressursar.

Praktisk informasjon

Kontaktperson: Øyvind Roger Halse (ferie frå 25. juni)